عکس خبر؛ 'مردی در ایران ۲۱ روز همسرش را شکنجه می‌کرد'

حق نشر عکس ISNA
Image caption صندوق آهنی که گفته می‌شود برای شکنجه اعظم استفاده می‌شده

خبرگزاری ایسنا می‌گوید مردی در مشهد همسرش به نام اعظم را به همراه دو فرزند دخترشان ۲۱ روز در خانه حبس کرده و او را شکنجه می‌کرده است.

به گفته اعظم شوهرش شک داشته که او با مردی رابطه دارد، به همین دلیل او را به لوله گاز می‌بندد و مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.

اعظم می‌گوید شوهرش او را در صندوقی آهنی می‌انداخته و درش را قفل می‌کرده تا او خفه شود. به گفته اعظم شوهرش در مواردی زیر صندوق آتش روشن می‌کرده، یا پارچه‌‎ای را آتش می‌زده و روی بدن برهنه او می‌انداخته است.

در عکس‌هایی که ایسنا از اعظم منتشر کرده آثار سوختگی روی صورت او دیده می‌شود.

به ادعای اعظم شوهرش او را با چاقو هم می‌زده است.

به گزارش ایسنا در نهایت شوهر اعظم مردی را که فکر می‌کرده اعظم با او رابطه داشته به خانه می‌برد و این مرد پس از دیدن وضعیت اعظم و دخترانش پلیس را خبر می‌کند. شوهر اعظم پس از فرار و مدتی زندگی پنهان بازداشت می‌شود.

هم‌اکنون سازمان بهزیستی از اعظم و دخترانش مراقبت می‌کند.

ایسنا می‌گوید اعظم پیش از این اتفاق هم مورد آزار و اذیت قرار گرفته بوده و به پزشکی قانونی رفته بوده، اما از ترس شوهرش و نگرانی بزرگ کردن فرزندانش بدون پدر، از شکایت صرف نظر کرده بود. در این گزارش آمده که شوهر اعظم به تریاک و شیشه معتاد بوده است.

حق نشر عکس ISNA