پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"نازنین زاغری برای اعتراف تحت فشار است"

یک شهروند ایرانی-بریتانیایی که به ایران رفته بود از یک ماه پیش در بازداشت بسر می برد. نازنین زاغری رتکلیف، به همراه دختر ۲۲ ماهه اش هنگام بازگشت از ایران در فرودگاه تهران بازداشت شده و به گفته همسرش ،ریچارد رتکلیف، از آن موقع در سلول انفرادی است. آقای رتکلیف گفته سپاه پاسداران همسرش را بازداشت کرده و به مکانی نامعلوم در کرمان منتقل کرده. نازنین زاغری با بنیاد رویترز همکاری می‌کرده است. خانوده خانم زاغری می گویند او در تماسی گفته برای اعتراف تحت فشار است.

گفتگو فرناز قاضی‌زاده با ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف