جمعیت ایران به ٨٠ میلیون نفر رسید

علی اکبر محزون، مدیرکل آمار جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرده است که جمعیت ایران به ٨٠ میلیون نفر رسیده است.

آقای محزون گفته است که ایران هفدهمین کشور پرجمعیت دنیا است و از این نظر رتبه نهم را در آسیا و رتبه سوم را در منطقه دارد.

این مقام ایرانی خطر منفی شدن رشد جمعیت را به عنوان خطری برای جهان و به خصوص ایران مطرح کرده و گفته است که باید از "فرصت طلایی" کنونی برای تغییر روند جمعیت استفاده کرد.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در سال‌های اخیر مکررا درباره کاهش نرخ رشد جمعیت ایران هشدار داده و دولت این کشور برای تشویق افزایش جمعیت سیاستگذاری کرده است. آقای خامنه‌ای گفته است که کنترل جمعیت "سیاستی غربی" است.

رهبر ایران خواهان رساندن جمعیت ایران به حداقل ١۵۰ میلیون نفر است.

آهنگ رشد جمعیت در ایران در دهه‌های اخیر روندی نزولی داشته و بیش از دو دهه است که نرخ رشد جمعیت روستایی ایران منفی بوده است.

مدیرکل آمار جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال ایران امروز گفت: "اگر رویه موالید و فرزندآوری همانند روال فعلی ادامه پیدا کند، در آینده با توقف و بعد از آن با رشد منفی جمعیت مواجه خواهیم شد."

پیر شدن بافت جمعیت از نگرانی‌هایی است که مقام‌های ایرانی درباره جمعیت دارند. میانگین سنی در ایران از حدود ٢٢ سال در سال ١٣۴۵ به حدود ٢٩ سال در سال ١٣٩٠ رسیده است. این نرخ برای هند حدود ٢٧ سال، برای چین حدود ٣۶ سال، برای آمریکا حدود ٣٧ سال و برای ژاپن حدود ۴۶ سال است.