اعراب به دنبال قطع بازوی ایران در منطقه؟

اعراب به دنبال قطع بازوی ایران در منطقه؟

سپاه پاسداران می‌گوید نباید نگران عواقب صحبت‌های رهبر حزب‌الله لبنان بود. سخنگوی سپاه پاسداران گفته ایران قبل از این هم بابت فعالیت‌های این گروه تحت فشار بوده است. حسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان چند روز پیش گفته بود تحریم‌های بانکی بر این گروه اثری ندارد، چون تمامی امکانات مالی و نظامی‌اش را ایران تأمین می‌کند.

محمد امینی گزارش می دهد.