اثر اظهارات نصرالله و سپاه پاسداران بر توقیف دارایی‌های ایران

  • بهمن آقایی دیبا
  • حقوقدان
توضیح تصویر،

حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان گفته "حزب الله نیازهای مالی خود را به طور مستقیم از ایران دریافت می کند"

مدتی است که روند جدیدی از طرح دعاوی در دادگاه‌های داخلی آمریکا و کانادا علیه دولت ایران شروع شده که به توقیف بخشی از دارایی‌های ایران هم انجامیده است.

در هر دو کشور آمریکا و کانادا محاکم داخلی رأی داده اند که می توان از دارایی های ایران (به خصوص آن قسمت که مربوط به فعالیت های حاکمیتی نیست) برای پرداخت غرامت به "قربانیان حوادث تروریستی" استفاده کرد.

قسمت عمده این دعاوی مربوط به فعالیت های حزب الله لبنان است.

حسن نصرالله دبیرکل حزب الله اخیرا گفت: "حزب الله لبنان نیازهای مالی خود را به طور مستقیم از ایران دریافت می کند و تا زمانی که ایران پول دارد، حزب الله لبنان نیز پول دارد".

سپاه پاسداران هم در واکنش به این اظهارات اعلام کرد: "حمایت دولت ایران از حزب الله لبنان آشکار است و نیازی به نگرانی از واکنش های غرب به بیانات نصرالله نیست".

اظهارات حسن نصرالله، و متعاقب آن واکنش سپاه پاسداران در تأیید گفته های دبیرکل حزب الله لبنان، هر دو کمک بسیار بزرگی به پذیرش دعاوی، صدور احکام در مراجع اولیه دادرسی و بالاخره تأئید آنها در مراحل بالای قضایی در کشورهای آمریکا و کانادا خواهد بود.

این اظهارات و اعلامیه ها راه را برای طرح دعاوی در کشورهای دیگر غربی علیه دولت ایران هم باز می کند.

حمایت مادی و معنوی دولت جمهوری اسلامی ایران از گروهایی همچون حزب الله لبنان، امری مشهود به نظر می‌رسد، ولی در گذشته مقامات ایران سعی می کردند که ارتباط خود با این گروه ها را در حد حمایت سیاسی و معنوی نشان دهند و هیچ گونه سندی مبنی بر رابطۀ قوی، بخصوص از لحاظ تأمین مالی و نظامی بین دو طرف وجود نداشته باشد.

بزرگترین مشکل در جریان بررسی شکایت بازماندگان و قربانیان حوادث تروریستی علیه ایران که می تواند مسئولیت جزائی و مدنی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته باشد و به پرداخت غرامت از محل دارایی‌های ایران منجر شود، اثبات ارتباط سازمان یافته دولت ایران با گروه هایی نظیر حزب الله لبنان برای قضات دادگاه ها بوده است.

اظهارات اخیر حزب الله لبنان و سپاه پاسداران در واقع کمک بزرگی به اثبات این ارتباط در دادگاه هاست.

به احتمال فراوان خانواده قربانیان حملاتی در کشورهایی چون اسرائیل، سوریه و عراق که به نحوی از انحاء با اقدامات حزب‌الله لبنان مرتبط می شود، اکنون راه تازه ای برای طرح دعاوی در کشورهای اروپایی و آمریکا خواهند یافت.