کویر لوت در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد

کویر لوت به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در چهلمین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو ثبت شد.

ایران پرونده کویر لوت و قنات ایرانی را برای ثبت جهانی ارسال کرده بود. ابتدا ۱۱ قنات و سپس کویر لوت در فهرست میراث جهانی گنجانده شد.

+ درباره قنات‌های ثبت شده ایران اینجا بیشتر بخوانید

کویر لوت با مساحتی در حدود ۱۷۵ هزار کیلومتر در شمال شرق استان کرمان قرار دارد و حدود ۱۰ درصد از وسعت ایران را در بر گرفته است.

این کویر براساس برآوردهای جهانی یکی از گرم‌ترین نقاط زمین است.

همچنین براساس کاوش‌های باستان شناسی، قدمت این منطقه و آثار کشف شده در آن به بیش از ۵ هزار سال باز می‌گردد.

درفش شهداد با قدمت ۵ هزار سال و قدیمی‌ترین درفش جهان از جمله کشفیات کویر لوت است.

ایران تا کنون توانسته ۲۱ اثر تاریخی را در یونسکو ثبت کند.

طبق کنوانسیون یونسکو هر اثری پس از ثبت توسط این کمیته باید از سوی کشور نگهدارنده اثر مورد توجه ویژه قرار گیرد و انجام هرگونه دخل و تصرف یا اقدامی که باعث به خطر افتادن آن شود، ممنوع است.