واکنش ایران به دیدار مریم رجوی و محمود عباس

مریم رجوی از رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کردند. سایت مجاهدین می گوید آقای عباس به ضرورت مبارزه با بنیادگرایی و تروریسم در منطقه تاکید کرده است. درواکنش به این دیدار، حسین شیخ السلام مشاور وزیرخارجه ایران، از محمودعباس انتقاد کرده و او را مامور سی آی ای آمریکا خوانده است.

شهریار صیامی گزارش می دهد