خانواده نرگس محمدی چشم انتظار آزادی او هستند

یک سال از خروج فرزندان نرگس محمدی از ایران گذشته. دوقلوهای نایب رئیس زندانی کانون حقوق بشر، حالا در فرانسه پیش پدرشان زندگی می کنند. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، می گوید وزارت اطلاعات پشت پرونده های خانم محمدی است. او از این وزارتخانه خواسته تا پرونده های همسرش را پس بگیرند تا او آزاد شود. خانم محمدی، از بیماری فلج عضلانی و آمبولی رنج می برد. فریبا صحرایی در پاریس به دیدن خانواده خانم محمدی رفته و از تاثیر وضعیت او بر خانواده اش می گوید.