پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعدامهای ۶۷؛ زخمی که پس از سه دهه همچنان باز است

به موقع و دوراندیشانه. این تفسیر مجلس خبرگان رهبری ایران از دستور آیت الله خمینی برای محاکمه مجدد زندانیان سیاسی است که به اعدام چند هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه های دست چپی در تابستان ۱۳۶۷ انجامید. مجلس خبرگان در بیانیه ای انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله حسینعلی منتظری درباره این اعدام ها را محکوم کرده و گفته این نوار غلط و تحریف شده است. همزمان بیست نماینده مجلس خواهان برکناری علی مطهری از نایب رئیسی مجلس شده اند. آقای مطهری، اخیرا به وزیر دادگستری نامه نوشت و خواستار روشن شدن نحوه محاکمه ها و صدور احکام اعدام شده بود.

مجید افشار گزارش می دهد.