اتهام به شهرداری تهران درباره فروش ارزان املاک به افراد خاص

بعضی از اعضای شورای شهر تهران، شهرداری تهران را به تخلف در واگذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان از املاک خود متهم می کنند. این اعضا می گویند شهرداری تهران در فروش املاک تا ۵۰ درصد به مدیران شهرداری، بعضی خبرنگاران صداو سیما و تعاونی مسکن قوه قضائیه تخفیف داده است. محمدباقر قالیباف شهردار تهران و بعضی اعضای دیگر شورای شهر این اتهامها را رد می کنند.

امیر پایور گزارش می دهد.