وزیر خارجه کانادا: با ایران اختلاف کم نداریم اما معتقد به تعامل هستیم

۴ سال پس از آنکه دولت پیشین کانادا ناگهان روابطش با ایران را قطع و سفارتش در تهران را بست. وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه دولت جدید کانادا در مقر سازمان ملل دیدار کرد. بهمن کلباسی پیش از این دیدار با وزیر خارجه کانادا گفتگو کرد.