پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نقدهای فرمانده سپاه در دوره جنگ به تاکتیک های ایران

محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در دوره جنگ، در یک گفت وگوی تلویزیونی برای اولین بارگفته: به نظر او بهتر بود تلاش می شد که جنگ بلافاصله بعد از آزادی خرمشهر متوقف شود و صدام به مرزهای قراداد الجزایر برگردد. او می گوید ، حتی اگر چنین نمی شد ایران می توانست از این به عنوان یک سند استفاده کند. فرمانده پیشین سپاه پاسداران ازعدم توافق بر سر زمان و چگونگی پایان دادن جنگ صحبت کرده و می گوید:در صحنه مذاکره پایان جنگ با بازگشت به مرزهای بین المللی ممکن می شد، اما در شعارها حرف از این بود که راه قدس از کربلا می گذرد.

ژیار گل گزارش می دهد.