BBCPersian.com | ايران | Persian Iran index http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/index.shtml Copyright British Broadcasting Corporation 2004 fa 2005-06-20T15:24:48+00:00 Copyright British Broadcasting Corporation 2004 : http://www.bbc.co.uk/persian/institutional/rss.shtml#copyright BBCPersian.com hourly 1 2005-06-20T15:24:48+00:00 BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ http://www.bbc.co.uk/persian/images/furniture/syndication/bbcpersian_180x80.gif بازشماری آراء انتخابات در چهار استان ايران http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050620_a_election_recount.shtml در شرايطی که اعتراض برخی نامزدها به نتايج دور نخست انتخابات رياست جمهوری جنجال سياسی تازه ای ايجاد کرده، شورای نگهبان از وزارت کشور، خواسته تا آرای يکصد صندوق در چهار استان را بازشماری کند. 2005-06-20T15:12:43+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran محجوب با پيروزی بر نامزد آبادگران به مجلس برگشت http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050620_ra-mahjoob.shtml عليرضا محجوب، دبيرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی، با پيروزی بر زينب کدخدا، نامزد ائتلاف آبادگران، توانسته است در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی آخرين کرسی نمايندگی تهران را تصاحب کند. 2005-06-20T15:21:06+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran توقف انتشار روزنامه های اقبال و آفتاب يزد http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050620_he-iranpapersban.shtml دادستان تهران ظاهرا به دليل چاپ نامه اعتراض آميز مهدی کروبی به آيت الله خامنه ای روزنامه اقبال را توقيف کرده و روزنامه آفتاب يزد نيز از انتشار شماره حاوی اين نامه خودداری ورزيده است. 2005-06-20T11:28:21+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran http://www.aftabyazd.com/ : سايت روزنامه آفتاب يزد http://eqbal.ir/ : سايت روزنامه اقبال http://www.iran-newspaper.com/1384/840330/html/ : سايت روزنامه ايران کروبی پسر آيت الله خامنه‌ای را به دخالت در انتخابات متهم کرد http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050619_mf_karrubi.shtml مهدی کروبی در نامه ای به رهبر ايران مدعی شده که بيشترين آرا را در انتخابات به خود اختصاص داده اما بخشهايی از سپاه پاسداران و بسيج آرای مردم را مخدوش کرده و به نفع يکی از نامزدها تغيير داده اند. 2005-06-19T20:34:52+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran هاشمی انتخابات را آلوده به دخالتهای سازمان يافته دانست http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050619_mf_hashemi.shtml اکبر هاشمی رفسنجانی، خواستار رسيدگی به شکايت رقيب پيشين خود مهدی کروبی شده است که پسر آيت الله خامنه ای و بخشهايی از سپاه پاسداران و بسيج را به مخدوش کردن آرای انتخاباتی متهم کرده است. 2005-06-19T22:59:22+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran خبر مرگ گنجی تکذيب شد http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050619_mj-ganji-latest.shtml به دنبال پخش خبرهايی از فوت اکبر گنجی در زندان مقامات قضايی اجازه داده اند که يکی از وکلای او با وی ديدار کند. وی گنجی را ضعيف و ناتوان توصيف می کند. دادگاه به شيرين عبادی وکيل ديگر گنجی اجازه ملاقات نداد. 2005-06-19T23:30:28+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran خرازی: مبانی سياست خارجی ايران تغيير نمی کند http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050619_v-iran-elction-kharrazi.shtml وزير خارجه ايران، گفته است با انتخاب رييس جمهوری جديد اصول و مبانی سياست خارجی جمهوری اسلامی تغيير نمی‌کند. او در عين حال از مواضع آمريکا در قبال انتخابات ايران انتقاد و آنها را اشتباه خوانده است. 2005-06-19T14:09:21+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran 'جبهه' در آستانه انتخابات دوباره گشوده شد http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050620_sm-jebhe.shtml در آستانه دومين مرحله انتخابات رياست جمهوری ايران، نشريه تندرو و بنيادگرای 'جبهه' که پنج سال پيش، همزمان با دهها نشريه اصلاح طلب توقيف شد، با حکم دادگاه اجازه انتشار مجدد يافته است. 2005-06-20T11:27:20+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran آيا در دور دوم انتخابات شرکت می کنيد؟ http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/interactivity/debate/story/2005/06/050619_aa_nm_secondelection.shtml دور دوم انتخابات رياست جمهوری روز جمعه سوم تيرماه برگزار خواهد شد. انتظار می رود مردم بيشتری اين بار به پای صندوق ها بروند. آیا تصمیم دارید در دور دوم شرکت کنید؟ به که رای خواهید داد؟ برای رسيدن به بهترين نتيجه چه سياست انتخاباتی کارآتر خواهد بود؟ 2005-06-20T15:22:23+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Debate مرور هفته نامه های ايران: ۲۷ خرداد http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050617_v-iran-weeklies.shtml مرور هفته نامه های ايران: ۲۷ خرداد 2005-06-17T19:04:35+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran صفحه ويژه انتخابات رياست جمهوری ايران http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/news/cluster/2005/05/s_iran_presidential_election.shtml ايران در آستانه برگزاری نهمين انتخابات رياست جمهوری است. پس از مناقشه ای شديد، صلاحيت 8 نامزد برای حضور در اين انتخابات تاييد شد و رقابت ميان آنها رسما آغاز شده است. آيا اين انتخابات تحولی در ايران ايجاد خواهد کرد؟ 2005-06-20T14:56:22+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Cluster, News بهت و حيرت ناظران در پيامد نخستين مرحله انتخابات ايران http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050620_sm-mp-elections.shtml گروه های سياسی ايران در حالی خود را برای شرکت در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوری آماده می کنند که هنوز بهت و حيرت ناشی از نتايج انتخابات روز جمعه از جامعه رخت برنبسته است. 2005-06-20T11:25:32+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran 5 روز به انتخاب نهايی: حرکت به سوی آرايش تازه انتخاباتی http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050619_mf_diary05.shtml . 2005-06-20T02:23:53+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran تحليل معنايی آرای انتخاباتی http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050619_la-hs-election.shtml تحليل اوليه نتايج شگفت انگيز انتخابات ايران نشان می دهد که هنوز امکان پيش بينی و تعريف رفتار انتخاباتی بدنه اجتماعی در ايران وجود ندارد و نمی توان با استناد به نظر سنجی ها اين رفتار را پيش بينی کرد. اما نگاهی به ميزان آرا نامزدها در دور اول معانی متفاوتی را به ذهن متبادر می کند. 2005-06-19T11:15:17+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran واکنشهايی به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050618_mf_reactions.shtml . 2005-06-18T21:43:43+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran كروبی و احمدی ‌نژاد؛ شگفتی ‌های انتخابات رياست جمهوری ايران http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050618_a_z_election_results.shtml ستاد انتخابات وزارت كشور ايران "نتايج غير رسمی" شمارش کل آراء انتخابات را اعلام کرد که طبق آن اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد راهی مرحله دوم انتخابات شده اند. 2005-06-18T18:13:20+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran اعلام حمايت طرفداران معين از هاشمی رفسنجانی http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050619_mf_mosharekat.shtml جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی که طی سالهای گذشته مواضع انتقادی تندی نسبت به اکبر هاشمی رفسنجانی داشته اند، از مردم خواسته اند در دور دوم انتخابات به آقای هاشمی رأی دهند. 2005-06-19T21:47:14+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran اعتراض نامزدهای اصلاح طلب به 'دخالت نظاميان' در انتخابات http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050618_sm-elections-objection.shtml مصطفی معين و مهدی کروبی به آنچه 'دخالت نظاميان' در انتخابات رياست جمهوری ايران و 'حمايت' دستگاههای نظارتی از نامزد راستگرايان خواندند، اعتراض کرده اند. 2005-06-19T05:03:31+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran هاشمی و احمدی نژاد در فینال انتخابات http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050618_la-presidential-results.shtml ستاد انتخابات وزارت كشور ايران عصر شنبه نتيجه نهايی انتخابات رياست جمهوری را اعلام کرد که طبق آن اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد راهی مرحله دوم انتخابات شده اند. 2005-06-19T03:41:18+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran روحانی: رييس جمهور نمی تواند سرنوشت اتمی ايران را تغيير دهد http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050617_ra-nuclear-president.shtml حسن روحانی، دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد رييس جمهور آينده هر کسی باشد، مسير برنامه اتمی اين کشور تغيير نخواهد کرد. وی گفت این برنامه در سطح ملی تعیین می شود، نه شخصی. 2005-06-17T18:43:40+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran کروبی: انتخابات مخدوش است http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050618_a_karoubi_election.shtml مهدی کروبی، يکی از نامزدهای انتخابات رياست جمهوری در جريان يک مصاحبه مطبوعاتی که در واپسين ساعات شمارش آرا انتخابات برگزار شد، اعلام کرد نتيجه اين انتخابات به دليل اعمال نفوذ سپاه پاسداران و بسيج مخدوش است. 2005-06-18T18:12:10+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran بوش: انتخابات ايران با دموکراسی منطبق نيست http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050617_he-bushiran.shtml جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، انتخابات رياست جمهوری ايران را غير منطبق با موازين دموکراسی و هدف از برگزاری آن را تثبيت قدرت در دست افراد غيرمنتخب دانسته است. 2005-06-17T19:05:37+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran انتخاباتی مهم و در عين حال مبهم http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050617_jb_importance_election.shtml برگزاری هر انتخابات، نه تنها از آن جهت که زمينه را برای ارايه ديدگاه های متفاوت برای اداره جامعه فراهم می کند و به شهروندان اين فرصت را می دهد که در تعيين سرنوشت خود سهيم شوند، بلکه به دليل آنکه می تواند تاثيری چشمگير بر مناسبات و معادلات سياسی و جهت گيری های کشور بر جای بگذارد، رويدادی مهم تلقی می شود. نيروهای سياسی با خاستگاه ها، گرايش ها و منافع گوناگون در هر انتخابات، از سطوح محلی گرفته تا انتخابات پارلمانی و رياست جمهوری می کوشند که نتيجه را به سود خود رقم بزنند. 2005-06-17T19:07:30+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran انتخابات رياست جمهوری و سياست خارجی ايران http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050617_la-marcus-election.shtml ايرانيان امروز در انتخاباتی به پای صندوق های رای رفته اند که جورج بوش، رييس جمهور آمريکا آن را از قبل محکوم کرده است. آقای بوش گفته است روند انتخاباتی در ايران "با معيارهای اوليه دموکراسی تطابق ندارد." ميزان مشارکت مردم، عامل تعيين کننده ای است اگرچه تعداد کمی از تحليلگران معتقدند که رييس جمهور جديد حيات سياسی داخلی ايران را تغيير دهد. 2005-06-17T16:46:24+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran ارتباط دو گانه انتخابات و برنامه های هسته ای http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050616_jb_election_nuclear.shtml مساله فعاليت های هسته ای، يکی از اصلی ترين چالش های جمهوری اسلامی در بيش از دو سال گذشته بوده و در اين مدت، تقريبا بر هر رويدادی که در عرصه سياست داخلی و خارجی ايران رخ داده، تاثير گذاشته است. اصرار جمهوری اسلامی بر پيگيری برنامه های هسته ای، مخالفت آشکار آمريکا با اين برنامه و تلاش اروپا برای متقاعد کردن ايران به کنار گذاشتن دست کم بخشی از مراحل حساس دستيابی به فن آوری هسته ای، وضعيتی را پديد آورده که به هر اقدام و تصميمی در اين زمينه، ابعادی بسيار مهم در سطوح داخلی، منطقه ای و بين المللی بخشيده است. 2005-06-17T14:21:46+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran دستور خاتمی برای جلوگيری از تخلفات انتخاباتی http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050616_a_khatami_election.shtml محمد خاتمی همزمان با انتشار گزارشهايی از تخلفات انتخاباتی، به وزرای کشور و اطلاعات دستور داده جلوی هرگونه تخلف را بگيرند. همزمان جورج بوش انتخابات ايران را غيرآزاد خوانده است. 2005-06-16T23:06:55+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran دغدغه انتخابات از نگاه فرزندان چهار کانديدا http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050616_a_mv_candidatesson.shtml محسن رضايی، يکی از چهار کانديدای گروه های راستگرا موسوم به اصولگرايان، از انتخابات کناره گيری کرد. ستاد وی تاکيد کرده که انصراف آقای رضايی به نفع هيچيک از نامزدها نبوده است. 2005-06-16T16:47:34+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran http://www.webneveshteha.com/ : وبلاگ محمدعلی ابطحی انتخابات ميان دوره ای مجلس در سايه انتخابات رياست جمهوری http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050616_jb_majlis_election.shtml روز جمعه، 27 خردادماه و همزمان با نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، انتخابات ميان دوره ای مجلس هفتم در 11 حوزه انتخابيه برگزار می شود تا طی آن، 11 نماينده جديد برای مجلس انتخاب شوند. 2005-06-17T13:00:33+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran آمريکا: تهران به گمراه کردن آژانس ادامه می دهد http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050616_ra-iran-nuclear.shtml آمريکا جمهوری اسلامی را به استمرار گمراه کردن آژانس بين المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ای خود متهم کرده است، اما ايران می گويد اذعان به پردازش پلوتونیوم رويداد شگفت انگيزی نيست. 2005-06-16T21:37:26+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran تحليل آماری واجدان رای در نهمين انتخابات رياست جمهوری http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050617_a_election_voters.shtml در نهمين انتخابات رياست جمهوری ايران، ‪ ۴۶‬ميليون و ‪ ۷۸۶‬هزار ‬نفر واجد شرايط رای دادن هستند. هنوز مشخص نيست چه تعداد از اين افراد در انتخابات حضور خواهند يافت. 2005-06-17T16:32:16+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran نگاهی به فيلمهای تبليغاتی نامزدهای رياست جمهوری http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/arts/story/2005/06/050616_pm-hh-election-films.shtml نامهای معتبر عرصه فيلمسازی به عنوان سازندگان فيلمهای تبليغاتی نامزدهای نهمين انتخابات رياست جمهوری ايران، پيگيری اين رويداد را دست کم در عرصه تصوير و بر صفحه تلويزيون مهيج کرده است. 2005-06-16T14:05:21+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Arts شون پن، بازيگر هاليوود در نمازجمعه تهران http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/arts/story/2005/06/050610_pm-penn-iran.shtml شون پن، بازيگرسرشناس آمريکايی و همسر سابق مدونا، خواننده موسيقی پاپ که به عنوان خبرنگار روزنامه سن فرانسيسکو کرانيکل به ايران رفته است، روز جمعه، دهم ژوئن در مراسم نماز جمعه تهران حضور داشت. 2005-06-11T04:52:15+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Arts قربانيان حادثه توزيع خون آلوده هنوز در انتظار دريافت غرامت http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050614_si-blood-donation.shtml با گذشت يک سال از محکوم شناخته شدن سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت ایران به دليل توزيع خون آلوده، اين سازمان هنوز غرامت قربانيان آن حادثه را پرداخت نکرده است. 2005-06-14T23:20:57+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran يک ايرانی در آلمان خود و دوست دخترش را کشت http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050613_l-mr-murder.shtml در جريان يک تيراندازی ميان پليس و يک ايرانی مظنون، چند مامور پليس هامبورگ زخمی و ايرانی مورد ظن خود و دوست دخترش را کشت. 2005-06-13T17:03:07+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran مهاجران ايرانی در ونکوور چه می کنند؟ http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/interactivity/debate/story/2005/06/050612_h_ramin_vancouver.shtml هر تعداد، در هر گوشه جهان که دور هم جمع شده باشيم، خطی نامرئی به هم وصلمان می کند. ايرانی ونکووری هم مثل ايرانی تورونتويی، مثل ايرانی هامبورگی و لس آنجلسی ست، با دو سه درجه تمايل به چپ، به راست، بالا يا پايين شايد... 2005-06-13T17:05:28+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Debate انتخابات به التهاب سه ماهه بورس تهران پايان می دهد؟ http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/business/story/2005/06/050617_ra-tse-june17.shtml با افزايش احتمال دو مرحله ای شدن انتخابات رياست جمهوری ايران، وقوع چند انفجار در تهران و اهواز و افزايش دوباره ابهام در مورد آينده فعاليت های هسته ای ايران، بورس تهران در مجموع، داد وستدهای هفته گذشته را با افت ۶۸ و هشت دهم واحدی شاخص کل به پايان رساند. 2005-06-18T20:03:23+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Business سرمايه گذاری ۱/۱ ميليارد دلاری هند در فولاد ايران http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/business/story/2005/06/050614_ra-iran-steelindia.shtml شرکت تاتا استيل هند اعلام کرده است که يک ميليارد و يکصد ميليون دلار برای احداث سه کارخانه فولاد و توسعه معادن سنگ آهن در ايران سرمايه گذاری می کند. تاتا می خواهد کل توليد فولاد خود را تا سال ۲۰۱۰ به ۱۵ ميليون تن برساند. 2005-06-14T14:10:21+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Business http://www.tata.com/ : گروه تاتا پايکوبی مردم در خيابان های تهران http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050608_si-football-celebrations.shtml صدها هزار نفر از ايرانيان صعود تيم ملی کشورشان به جام جهانی را با پايکوبی در خيابان های تهران جشن گرفته اند. اين بزرگترين حضور خيابانی مردم طی 26 سال گذشته از زمان انقلاب اسلامی سال 1357 است. 2005-06-11T16:50:36+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran ايران به جام جهانی راه يافت http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/sport/story/2005/06/050608_pm-wc06-iran-bahrain.shtml ديدار دو تيم ملی ايران و بحرين در ادامه رقابتهای دور مقدماتی جام جهانی 2006، يک بر صفر به سود ايران پايان يافت و اين تيم را راهی جام جهانی آلمان کرد. 2005-06-13T10:42:16+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Sport http://fifaworldcup.yahoo.com/06/en/ : جام جهانی فيفا - آلمان 2006 درخواست زنان برای تماشای بازی ايران و بحرين http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/iran/story/2005/06/050607_mf_women.shtml شماری از زنان که نامهای تعدادی از روزنامه نگاران و فعالان حقوق زنان بينشان به چشم می خورد در نامه ای به استاندار تهران خواستار اعطای اجازه به زنان برای حضور در ورزشگاه و تماشای بازی شدند. 2005-06-07T20:39:37+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Iran ايران با پيروزی بر کره شمالی در آستانه جام جهانی قرار گرفت http://www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/persian/sport/story/2005/06/050603_sm-wc06-iran-northkorea.shtml ايران ديدار با کره شمالی را با برتری يک بر صفر به پايان رسانده است تا آخرين گامهای خود را در راه جام جهانی آلمان، مصمم تر کند. گل ايران را رحمان رضايی در واپسين ثانيه های نيمه اول به ثمر رساند. 2005-06-05T21:56:19+00:00 text/plain fa BBCPersian.com http://www.bbc.co.uk/persian/ Story, Sport http://fifaworldcup.yahoo.com/06/en/ : جام جهانی فيفا - آلمان 2006