BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 17:13 گرينويچ - شنبه 17 آوريل 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
نخستين شماره روزنامه وقايع‌اتفاقيه منتشر شد
 
وقايع اتفاقيه
روزنامه وقايع اتفاقيه نام خود را از روزنامه ای وام گرفته است که ميرزاتقی خان اميرکبير در دوران قاجاريه منتشر می کرد
نخستين شماره روزنامه وقايع اتفاقيه روز شنبه ۲۹ فروردين در ايران منتشر شد و همزمان سايت اينترنتی آن نيز فعاليت خود را آغاز کرد.

وقايع اتفاقيه در صفحه اول نخستين شماره اش، زير عنوان بازگشت به آينده، نويسندگان و گردانندگان خود را اينگونه معرفی کرده است: اين جمع روزنامه‌نگار روزهای بسياری است که با «فکر» ايجاد وزنامه‌ای «حرفه‌ای» گردهم آمده‌اند، طرح ارائه داده‌اند، برنامه‌ريزی کرده‌اند، آموزش‌های فشرده روزنامه‌نگاری مدرن را ديده‌اند و از همه مهمتر با «اميد» آمده‌اند.

وقايع اتفاقيه در ادامه مطلب ياد آوری کرده است که: اگر مرزی بين «عاقل بودن» و «عاشق بودن» قائل باشيم ما قطعاً از طايفه دوميم. که «عقل» با صدها منطق و استدلال می‌گويد: «در اين حيطه گام نذار» و «عشق» می‌گويد: «برو»! عشقی که به «اميد» ايمان دارد.

روزنامه وقايع اتفاقيه که نام خود را از روزنامه ای وام گرفته است که ميرزاتقی خان اميرکبير در دوران قاجاريه منتشر می کرد، اين مقاله را اين گونه به پايان می برد: «اميد» واژه امروز و ديروز ما ايرانيان نيست. گذشتگان ما از اميرکبير که «وقايع‌اتفاقيه» را با اميد «اصلاحات» منتشر کرد گرفته تا به امروز به آن ايمان داشته‌اند. اميد به «اصلاحات ايرانی» تا به امروز که قريب دو قرن می‌گذرد همچنان در دل ايرانيان زنده است و ادامه دارد.

اين روزنامه دارای صفحاتی درباره سياست داخلی، سياست خارجی، امور اقتصادی و اجتماعی است و صفحاتی را نيز به فرهنگ و ورزش اختصاص داده است و نام بيشتر صفحات و ستونهای خود را به شيوه سنتی نامگذاری کرده است.

برای مثال، سرمقاله روزنامه وقايع اتفاقيه زير عنوان ديباچه به چاپ رسيده و ديگر صفحات آن نامهايی همچون داخله، خارجه و ماليه دارد.

 
 
سايت های مرتبط
 
بی بی سی مسئول محتوای سايت های ديگر نيست
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران