http://www.bbcpersian.com

15:38 گرينويچ - دوشنبه 02 اوت 2004

ايران در يک نگاه: دوشنبه 12 مرداد

ايران مخالف اعزام نيرو به عراق

عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت ايران در واکنش به پيشنهاد عربستان سعودی به كشورهای اسلامی درباره‌ اعزام نيرو به عراق گفت: "ما شرايط عراق را كه تحت اشغال به سر می ‌برد، برای اعزام نيرو از جانب خودمان مناسب نمی‌ دانيم."

وی در جمع خبرنگاران همچنين درباره لغو سفر اياد علاوی نخست وزير دولت موقت عراق به ايران گفت تا كنون در مورد سفر نخست وزير عراق به ايران هيچ تاريخی از طريق مجرای رسمی مشخص نشده است.

آقای رمضان زاده افزود اگر برای چنين سفری از ما درخواست شود، ما استقبال می کنيم اما هرکز از ما درخواست رسمی نشده است.

پاسخ زرافشان به مديرکل زندان های تهران

ناصر زرافشان، وکيل مدافع زندانی خانواده قربانيان قتل های زنجيره ای، با انتشار نامه ای تاکيد کرد که از سوی عده ای از زندانيان عادی تهديد شده و در معرض ضرب و شتم قرار گرفته است.

اين نامه پس از آن منتشر شد که سهراب سليمانی، مديركل زندان‌های استان تهران، تصميم عده ‌ای از زندانيان برای ضرب و شتم ناصر زرافشان در زندان اوين را تکذيب کرد.

آقای زرافشان در نامه خود اظهارات يک مقام رسمی در اين زمينه را حيرت آور خوانده و تاکيد کرده است که موضوع حمله به وی، بلافاصله پس از وقوع، به جانشين رييس زندان و عوامل نگهبانی شب منعكس و از سوی آنان به طور كامل مورد تحقيق قرار گرفته و گزارش آن به رياست زندان تسليم شده است.

وی در اين نامه همچنين ابراز اميدواری کرده که اظهارات مديرکل زندان های استان تهران نشانه حمايت مسئولان از مهاجمان نباشد.

شيرين عبادی، وکيل مدافع آقای زرافشان نيز در همين زمينه به بی بی سی گفت که موکل وی خواستار تغيير محل نگهداری خود و ساير زندانيان سياسی در زندان اوين شده است.

مرحله نهايی پرونده زهرا کاظمی

عباسعلی عليزاده، رييس کل دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی درباره‌ روند رسيدگی به پرونده‌ زهرا كاظمی، خبرنگار کانادايی- ايرانی که سال گذشته در حين بازداشت کشته شد، گفت: "ما او را فردی مسلمان و ايرانی می ‌دانيم و از اينكه اين كار انجام شده، اظهار تأسف می ‌كنيم و من نيز اين قضيه را پيگيری می كنم و توصيه و ارشادات لازم را می ‌دهم تا پرونده طبق قانون به مرحله‌ نهايی ‌اش برسد."

وی با اشاره به حکم تبرئه تنها متهم به قتل شبه عمد خانم کاظمی اظهار داشت پزشكی قانونی و كارشناسان فقط ضربه را تعيين كردند نه زمان و فرد ضربه ‌زننده را و اينكه آيا اين ضربه عمدی بوده يا مثلا بر اثر سرگيجه اتفاق افتاده است. اينها از همان روز اول تاكنون مبهم است و در قوه‌ قضاييه به آنها رسيدگی شده است.

آقای عليزاده همچنين درباره اظهار آمادگی وزارت اطلاعات برای شناسايی عامل قتل زهرا کاظمی گفت: "چرا آقايان اکنون اظهار آمادگی می ‌كنند؟ ما از همان روز نخست گفتيم هركس مدركی دارد ارائه دهد. ما تابع قانون هستيم و بدانيد كه طبق آن عمل می ‌كنيم."

دومين نشست اعتراض آميز روزنامه نگاران

دومين نشست و تريبون آزاد روزنامه ‌نگاران در اعتراض به آنچه آن را ناديده انگاشتن حقوق خود و توقيف روزنامه‌ "وقايع اتفاقيه" و ماهنامه ‌"آفتاب" و همچنين توقف انتشار روزنامه‌ "جمهوريت" عصر امروز در محل انجمن صنفی روزنامه‌ نگاران برگزار شد.

در اين نشست، ماشاءالله شمس الواعظين، مصطفی تاج زاده، محمد علی دادخواه، ابراهيم يزدی، محمد بسته نگار و مراد ويسی در دفاع از روزنامه نگاران و انتقاد از تداوم فرآيند توقيف مطبوعات سخن گفتند و پيام سعيد حجاريان نيز در اين زمينه قرائت شد.

نامه معلمان به خاتمی

سازمان معلمان ايران در نامه اى از محمد خاتمى، رييس جمهورى خواست که همه مساعی خود را برای آزادی محمود بهشتی لنگرودی، دبيرکل و علی اصغر ذاتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ايران به کار گيرد.

اين دو، روز شنبه ۲۰ تيرماه دستگير و بازداشت شدند.

سازمان معلمان ايران در نامه خود به رييس جمهوری تاکيد کرده بازداشت آقايان بهشتى و ذاتى موجب نگرانى فرهنگيان سراسر کشور شده است و با توجه به نتايج و پيامدهای اين دستگيری ها، انتظار می رود که آقای خاتمی تمام تلاش خود را برای آزادی آنان به کار گيرد.

در احضاريه صادره براى آقای بهشتى، از ورود غيرقانونى به مدارس، ترک خدمت در ساعات اداری، شرکت در تحصن و تجمع همراه با تحريک معلمان به عنوان تخلفات ادارى و علت بازداشت وی ياد شده است.

ادامه مجادله بر سر نمايشگاه بين المللی تهران

به دنبال تلاش ناموفق ماموران شهرداری برای پلمب نمايشگاه بين المللی تهران، مجادله بر سر تعطيلی و يا ادامه کار اين نمايشگاه امروز وارد مراحل تازه ای شد.

در حالی که هيئت وزيران بر برگزاری نمايشگاه های برنامه ريزی شده در محل نمايشگاه بين المللی تهران تاکيد کرده، نايب رييس شورای شهر تهران، امروز بار ديگر تاکيد کرد که اين نمايشگاه به طور کامل تعطيل شده است و امکان برگزاری هيچ برنامه ای در آن وجود ندارد.

رييس شورای شهر تهران نيز ديروز بر قطعی بودن بسته شدن نمايشگاه بين المللی تهران و انتقال آن به مکانی ديگر تاکيد کرده بود.

اين در حالی است که هيئت دولت، معاونت حقوقی رييس جمهوری را موظف کرده است که درباره اختيارات قانونی شورای شهر و شهرداری تهران نسبت به تعطيل کردن نمايشگاه بين المللی تهران تحقيق کند.

از سوی ديگر، در شرايطی که اشرف بروجردی، معاون امور شوراهای وزارت کشور، تعطيلی اين نمايشگاه را مانند آن دانسته که شورای شهر حکم به تعطيلی يک وزارتخانه و يا سفارتخانه دهد، شهرداری تهران نيز تاکيد کرد که بر اساس مصوبه شورای شهر، اجازه برگزاری نمايشگاه جديدی را در اين محل نخواهد داد.

جنجال بر سر ادامه کار و يا تعطيلی نمايشگاه بين المللی تهران، يکی از جدی ترين برخوردها بين شورای شهر و شهرداری تهران و دولت است. از سال 1380، کنترل شورای شهر و شهرداری تهران به دست محافظه کاران افتاده است.

ماموران تعامل با دولت

محمدرضا واقفی، رييس دوره ای شورای هماهنگی گروه های دوم خرداد خبر از آن داد که در جلسه شب گذشته اين شورا، محمدرضا خاتمی، مجيد انصارى و هدايت الله آقايی، مامور تعامل با دولت و ارايه راهکارهايی برای حل مسايل اقتصادی کشور شده اند.

وی گفت اين تصميم پس از بحث درباره گرانى، تعطيلى نمايشگاه بين المللی، بيکارى و برنامه چهارم توسعه و تغييراتی که ممکن است مجلس هفتم در اين برنامه ايجاد کند، اتخاذ شد.

به گفته آقای واقفی، قرار است گروه سه نفره تعيين شده از سوی شورای هماهنگی گروه های دوم خرداد از طريق تعامل با دولت، راه حل هايی برای اين مشکلات بيابد.

"وحدت در جبهه دوم خرداد"

على محمد غريبانی، دبيرکل انجمن اسلامى مهندسان ايران گفت که گروه هاى 18 گانه جبهه دوم خرداد به اين نتيجه رسيده اند که بايد با کنار گذاشتن اختلافات به گفته وی جزيی، در انتخابات آتی رياست جمهوری، کاملا منسجم، هماهنگ و با رويه ای واحد حرکت کنند.

وی به ايرنا گفت: "اميدواريم ميرحسين موسوى نامزدی در انتخابات رياست جمهورى را بپذيرد. اگر پذيرش او مسجل شود، شورای هماهنگی گروه های 18 گانه جبهه دوم خرداد اقدامات ستادی را برای اين دوره از انتخابات آغاز خواهد کرد."

آقای غريبانی همچنين درباره محوريت مجمع روحانيون مبارز در مذاکره با ميرحسين موسوی و نقش اين تشکل در ميان گروه هاى دوم خردادى گفت آنچه در اين بحث اهميت دارد، موقعيت و جايگاه شخص مهدی کروبى است و سعی همه اين است که در کنار وی باشند.

پيش از اين از مهدی کروبی به عنوان نامزد اصلی اصلاح طلبان درون حاکميت برای انتخابات رياست جمهوری سال آينده نام برده شده بود، اما در هفته های اخير اصلاح طلبان، از حمايت خود از ميرحسين موسوی سخن گفته اند.

دو مديرمسئول در دادگاه

علی يوسف پور، مديرمسئول روزنامه‌ "سياست روز" صبح روز دوشنبه در دادسرای كاركنان دولت و رسانه ‌ها حاضر شد.

جلسه‌ بازپرسی آقای يوسف‌ پور به اتهام نشر اکاذيب و توهين و افترا و به دنبال شكايت وزارت امور اقتصادی و دارايی، معاون حقوقی رييس جمهوری، وزارت كشور، شرکت مخابرات، نيروی انتظامی و شهرداری منطقه‌ 2 تهران برگزار شد.

مديرمسئول روزنامه "سياست روز"، چندی پيش نيز در خصوص شكايت سعيد عسگر و وزارت علوم به اتهام نشر اكاذيب تفهيم اتهام شده بود و هم ‌اكنون پرونده ‌اش در خصوص اين دو شكايت در نوبت ارجاع به دادگاه قرار دارد.

در همين حال، به دنبال شكايت وزير آموزش و پرورش، پرويز کرمی مديرمسئول روزنامه‌ "جوان" نيز امروز در دادسرای رسانه ‌ها حضور يافت.

وی به نشر اکاذيب و توهين و افترا متهم شده است.

در همين حال، ايسنا گزارش داد که شكايات مطرح شده از سوی مدعی ‌العموم و چند شاكی خصوصی از روزنامه‌ "شرق" در دستور رسيدگی دادسرای كاركنان دولت و رسانه‌ها قرار گرفته است.

توهين و افترا، نشر اكاذيب و تبليغ عليه نظام از جمله اتهامات مطرح شده عليه روزنامه "شرق" است.

برگزاری دادگاه مشروب مسموم

نخستين جلسه رسيدگى به پرونده فروش و توزيع مشروبات الکلى مسموم روز يکشنبه در مجتمع شماره دو قضايى شيراز به رياست قاضى عليرضا سبزوارى برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى دادگسترى کل استان فارس، در اين نشست قاضى سبزوارى اتهامات متهم رديف اول اين پرونده مبنى بر قتل غير عمد ۲۴ نفر در اثر بى مبالاتى در فروش الکل به سازندگان مشروبات مرگبار را قرائت کرد.

براساس اين گزارش، وکيل مدافع متهم رديف اول پرونده با دفاع از متهم به برخى نکات مبهم در اين پرونده اشاره کرد و گفت هنوز درصد الکل مشروبات به طور قطع مشخص نشده و آزمايشگاه نيز هيچ يک از مواد تشکيل دهنده مشروبات را مشخص نکرده است.

وى با بيان اينکه اين متهم نمىتواند دخالتى در اجراى اين جرم داشته باشد، خواستار تبرئه وی شد.
توزيع مشروبات الکی مسموم در شيراز اوايل تابستان امسال ۲۴ نفر را به کام مرگ فرستاد و موجب مسموميت و مراجعه ۱۰۴ نفر به بيمارستان هاى شيراز شد.

دغدغه زن ايرانی

مينا اصلانی، رييس سازمان بسيج خواهران تصريح کرد دغدغه زن ايرانى برخلاف زن غربى دستيابی به حقوق مساوی نيست، بلکه او به اين می انديشد که چگونه می تواند در جامعه اش اثرگذار باشد.

وی در جمع خبرنگاران گفت بر ضرورت شناخت و تبيين شخصيت فاطمه زهرا، دختر پيامبر اسلام به عنوان تنها الگوی بی بديل زن در جهان تاکيد کرد و گفت با اين کار ديگر نيازى به الگوهاى وارداتى و فمينيستی نيست.

خانم اصلانی افزود به اعتراف همه انديشمندان غربى، فمينيسم هويت واقعى زن را در جهان امروز گم کرده است.

نارضايتی از زن بودن

فريده ماشينی، مشاور دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که براساس تحقيقی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام گرفته، بيش از 50 درصد دختران از جنسيت خود ناراضی هستند که اين مساله می تواند به ناهنجاری های اجتماعی منجر شود.

وی همچنين با بيان اينکه شايع ‌ترين نوع خشونت در كشور زن‌ آزاری و كودک آزاری است، گفت شيوع پديده همسرآزاری در كشور بيش از 41 درصد است و تحقيقات انجام گرفته نشان می دهد که بيش از 67 درصد كودكان مورد تحقيق، مورد آزار شديد روانی قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از آنها متحمل آزارهای جسمی نيز شده اند.

خانم ماشينی افزود متاسفانه مساله فرار دختران به مساله ‌ای سرگرم‌ كننده‌ تبديل شده، در حالی كه بر اساس تحقيقات انجام شده، بيش از 60 درصد دختران فراری علت فرار خود را تعصب بيش از حد اعضای خانواده از جمله پدر و برادر عنوان كرده ‌اند.

اعلام نتايج کنکور

دکتر محمدحسين پور کاظمی، معاون سازمان سنجش آموزش كشور اعلام كرد نتايج مرحله اول آزمون سراسری دانشگاه ‌ها و موسسات آموزش عالی سال ‌١٣٨٣ كشور روز چهارشنبه اعلام می ‌شود.

وی به ايسنا گفت اسامی حدود ‌٥٠٠ هزار نفر از پذيرفته ‌شدگان مرحله اول آزمون سراسری روز چهارشنبه در سايت سازمان سنجش کشور قرار می ‌گيرد.

آقای پور کاظمی افزود همچنين كارنامه كليه داوطلبان آزمون سراسری ‌١٧ و ‌١٨ مردادماه جاری در همان مراكز توزيع كارت داوطلبان در حوزه ‌های سراسر كشور توزيع می ‌شود.

به گفته وی، داوطلبان مجاز به انتخاب رشته بايد به همراه كارنامه، فرم انتخاب رشته و دفترچه راهنمای انتخاب رشته را نيز از همان حوزه دريافت كنند.

در آزمون امسال بيش از ‌٥/١ ميليون داوطلب شركت داشتند كه از اين تعداد حدود ‌٥٠٠ هزار نفر در مرحله اول مجاز به انتخاب رشته می ‌شوند و در نهايت حدود ‌٢٠٠ هزار نفر در دانشگاه ‌ها و مراكز آموزش عالی كشور پذيرفته خواهند شد.