BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 16:45 گرينويچ - چهارشنبه 24 نوامبر 2004
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
دانش آموزان ايران، نابهنجاری ها ، اضطراب و فشار تحصيلی
 

 
 
دانش آموزان ايرانی تحت فشارهای مختلف قرار دارند
دانش آموزان ايرانی تحت فشارهای مختلف قرار دارند
رشد فزاينده ميزان اقدام به خودکشی دانش آموزان ايرانی طی يک سال اخير در اثر تشديد مشکلات تحصيلی و اضطراب از يک سو و فشار ها و ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی از سوی ديگر، متوليان تعليم و تربيت را در ايران به چاره انديشی واداشته است.

در همين ارتباط، وزارت آموزش و پرورش ايران در روزهای اخير ضمن ارائه آمار رسمی اقدام به خودکشی دانش آموزان ابراز نگرانی و بر لزوم وجود نيروی مشاور و روانشناس بيشتر در مدارس تاکيد کرده است.

حيدر زنديه، معاون نظری و مهارتی آموزش و پرورش شهر تهران در گفتگو با ايسنا از اقدام به خودکشی ۲۸۳ دانش آموز در شهر تهران خبر داد و گفت بيشتر آنها که طی سال گذشته اتفاق افتاده، مربوط به دانش ‌آموزان دختر بوده است.

معاون وزارت آموزش و پرورش که عامل اصلی اقدام به خودکشی در ميان دانش آموزان را مشکلات تحصيلی و اضطراب می داند، افزايش تعداد مربيان تربيتی و مشاوران را به عنوان راه حلی برای جلوگيری از اين گونه ناهنجاری ها پيشنهاد کرد اما به نظر می رسد تا کنون هيچ اقدام عملی برای مقابله بااين وضعيت انجام نشده است.

وزارت آموزش و پرورش ايران به عنوان متولی اصلی تعليم و تربيت دانش آموزان وظيفه بررسی و برنامه ريزی برای مقابله با اين ناهنجاری ها را بر عهده دارد اما معاونت اين وزارتخانه ضمن انتقاد از روند موجود و ناکافی خواندن يک نيروی مشاور در هر مدرسه معتقد است که برای هر سه کلاس درس بايد يک مشاور وجود داشته باشد.

مقامات آموزش و پرورش بر ضرورت ايجاد يک تيم پرورشی متشکل از مربيان تربيتی، روانپزشکان، روانشناسان و مددکاران در همين راستا تاکيد می کنند، اين در حاليست که يکی از محورهای استيضاح مرتضی حاجی وزير آموزش و پرورش ايران، که هم اکنون تعدادی از نمايندگان مجلس هفتم بر آن تاکيد دارند، انتقاد از حذف معاونت پرورشی توسط وی از ساختار اين وزارتخانه است.

از جمله اقدامات مرتضی حاجی حذف معاونت پرورشی آموزش و پرورش بود و با وجود اينکه اين اقدام دو سال پيش با تصويب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هدف صرفه جويی انجام شد، عکس العمل مخالفان را به همراه داشت. تا پيش از آن معاونت پرورشی به طور مجزا از ساير معاونتها، فعاليتهای پرورشی و امور فوق برنامه دانش آموزان مانند سرپرستی گروههای سرود و تاترو مسابقات مدارس را بر عهده داشت و مربيان امور تربيتی در مدارس زير مجموعه اين معاونت بودند.

موافقان اين اقدام وزير آموزش و پرورش معتقدند هم اکنون فعاليتهای پرورشی در مدارس کاهش پيدا نکرده و مشاوران و اوليای مدارس دست به دست هم داده و اينگونه برنامه ها را سرپرستی و پيگيری می کنند.

اما روشن است که معاونت پرورشی نيز به تنهايی نمی تواند راهگشای تمامی مشکلات روانشناختی دانش آموزان باشد.

سد کنکور

کنکور به رقابتی بسيار سخت و فشرده برای دانش آموزان ايرانی تبديل شده است
کنکور به رقابتی بسيار سخت و فشرده برای دانش آموزان ايرانی تبديل شده است

در بحث فشارهايی که دانش آموزان متحمل می شوند اشاره به اين نکته ضروريست که بنابر شواهد موجود، مساله موفقيت در آزمون ورودی دانشگاههای ايران تبديل به رقابتی بسيار سخت و فشرده شده است به گونه ای که زندگی بسياری از خانواده هايی که فرزندان کنکوری دارند به شدت متاثر از تبعات شرکت در اين امتحان است. روانشناسان معتقدند اعمال فشار شديد خانواده ها از يک سو و مدرک گرايی موجود در جامعه از سوی ديگر باعث شده است اکثريت جوانان ايرانی عدم توفيق در کنکور را پايان تمام آمال و آرزوهای خود تصور کنند و از اين نا اميدی شديد، نتايج ناگواری حاصل می شود.

به گزارش ايسنا، نتايج يک تحقيق ملی به دست آمده از يک بررسی ۵ ساله در ايران حاکی از آن است که به طور متوسط از هر ۱۰۰ هزار جوان ايرانی، ۵ نفر خودکشی کرده‌ اند.

طبق آخرين آمار سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۱، ايران بعد از کلمبيا و هند، بيشترين آمار خودکشی را دارد در صورتی که به نوشته روزنامه ايران ، در سال ۱۹۹۱ يعنی 10 سال قبل از آن، ايران بعد از کلمبيا، برزيل، چين و هند، پنجمين کشور اين فهرست بوده است.

محمد طالب نژاد مشاور و محقق امور جوانان در اين مورد معتقد است در شرايطی که مراکز آموزش عالی پاسخگوی نياز متقاضيان نيست و بازار کار و اشتغال هم در ايران قادر به جذب نيروهای آماده کار نيست بايد توجه داشت که تحمل فشار اقتصادی و اجتماعی موجود درايران زمينه را برای ايجاد نا بسامانيهای روانی و اجتماعی مساعد می کند، از اين روست که اينگونه نا هنجاری ها روند رو به رشد پيدا کرده است.

به گفته آقای طالب نژاد، در اين شرايط طبيعی است که جوانان و نوجوانان ايرانی نگران آينده مبهم و بی انگيزه خود باشند.

او در حاليکه بر لزوم فرهنگ سازی برای استفاده مردم از امکانات مشاوره ای تاکيد دارد، اصلاحات ساختاری و فراهم کردن امکانات لازم همچون اشتغال زايی، ايجاد ملزومات تفريحی سازنده برای جوانان و دانشگاه سازی را ضروری تر می داند.

در مورد مشکلات ديگر دانش آموزان، معاون وزارت آموزش و پرورش که معتقد است دور نگه ‌داشتن دختر ها و پسرها از يکديگربه صورت افراطی ممکن است مانع برقراری رابطه معقول آنها در هنگام رشد و ازدواج شود، "ارتباط با جنس مخالف" و بی ‌سرپرستی يا بدسرپرستی دانش آموزان را از جمله بيشترين مواردی خواند که دانش‌ آموزان در سطح مدارس شهر تهران با آنها درگير هستند.

 آسيب های اجتماعی به گونه ای نگران کننده گريبان نسل جوان و نوجوان ايران را که بيشترين جمعيت جوان دنيا را دارد، گرفته و عدم توجه به زنگ خطرها و نشانه های جدی اين ناهنجاری ها از جمله افزايش ميزان خودکشی ميان دانش آموزان عواقب ناگوارتری در پی خواهد داشت
 

معضل اعتياد

اين در حاليست که بر اساس آمار ارايه شده توسط آموزش وپرورش۳/۱درصد از دانش‌ آموزان شهر تهران به دليل داشتن ولد يا والدين معتاد و يا درگيری مستقيم و غير مستقيم در خريد و فروش مواد مخدر، درمعرض خطر اعتياد قرار دارند و ۲۸ درصد دانش آموزان دبيرستانی در تهران بزرگ به صورت تفننی سيگار می کشند.

از سوی ديگر هم خبرگزاری سينا در آماری که گواه پايين بودن سن اعتياد در جامعه ايران است سهم نوجوانان را در کل جمعيت معتادان ايران۱۳ درصد ذکر می کند که بيش از ۹۰ درصد آنها سابقه لااقل يک بار ترک دارند.

به اين ترتيب به نظر می رسد آسيب های اجتماعی به گونه ای نگران کننده گريبان نسل جوان و نوجوان ايران را که بيشترين جمعيت جوان دنيا را دارد، گرفته و عدم توجه به زنگ خطرها و نشانه های جدی اين ناهنجاری ها از جمله افزايش ميزان خودکشی ميان دانش آموزان عواقب ناگوارتری در پی خواهد داشت.

کارشناسان اموراجتماعی اين گونه ناهنجاری ها را نتيجه آشفتگی روانی جامعه و شکل گرفتن ارزشهای کاذب در جامعه می دانند و معتقدند که قواعد و عرف حاکم بر جامعه هم از اين ارزشهای کاذب حمايت می کند. آنها معتقدند اگر سياست گذاران و متوليان آموزشی و اجتماعی به فکر ارايه راهکارهای عملی نباشند جامعه جوان ايران هروز بيمارتر و ضعيف تر خواهد شد و عليرغم پتانسيل های موجود، مجال عرض اندام پيدا نخواهد کرد.

 
 
مطالب مرتبط
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران