BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 13:56 گرينويچ - يکشنبه 23 ژانويه 2005
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
عمل جراحی تغيير جنسيت در ايران
 

 
 
مهدی کريمی نيا پايان نامه دکترای خود را در زمينه شرايط عمل جراحی تغيير جنسيت بر اساس قانون شرع اسلام نوشته است.
مهدی کريمی نيا پايان نامه دکترای خود را در زمينه شرايط عمل جراحی تغيير جنسيت بر اساس قانون شرع اسلام نوشته است.
در کشوری مانند ايران که همجنگسرايی يک جرم محسوب می شود، فرانسيس هريسون خبرنگار بی بی سی در ايران به سراغ يک روحانی ايرانی می رود و از او درباره تغيير جنسيت می پرسد. اين روحانی تغيير جنسيت را از اصول حقوق بشر می داند.

مهيار 20 سال است که با روحيه زنانه در بدن يک مرد اسير است.

زمانی که مهيار کودکی کم سال بود دوست داشت که لباسهای دخترانه بپوشد و استفاده از لوازم آرايش را امتحان کند، اما زمانی که او بزرگتر شد شرايط برايش سختتر شد.

مهيار می گويد:" من شديدا احتياج داشتم که آرايش کنم، ولی مجبور بودم اين کار را در خفا انجام دهم."

اکنون او می خواهد جنسيتش را تغيير دهد، البته اگر بتواند هزينه عملش را در ايران که حدود 4000 دلار است، تهيه کند. اگر خانواده اش از لحاظ مالی او را کمک نکنند، ممکن است او برای تهيه اين مبلغ يکی از کليه هايش را بفروشد.


با استفاده از پنجره روبرو نظرات خود را درباره تغيير جنسيت در ايران به زبان فارسی و بيانی فشرده و کوتاه برای ما بفرستيد تا در همين صفحه به چاپ برسد. (تعدادی از نظرات خوانندگان در ادامه همين صفحه به چاپ رسيده است)

مهيار می گويد: "خيلی ها می گويند که ممکن است با از دست دادن يکی از کليه هايم به بيماری ديگری دچار شوم، اما من با يک کليه هم می توانم زنده باشم، اما نمی توانم بين زمين و آسمان زندگی کنم."

جراحان پيشتر بيضه های مهيار را در آورده اند. بعد از عمل، برادر بزرگترش مدت يک هفته او را در خانه حبس کرد و به او اجازه نداد که از تلفن استفاده کند. برادر مهيار می گويد که او را طلسم کرده اند.

دکتر ميرجلالی می گويد ظرف 12 سال گذشته 320 عمل جراحی تغيير جنسيت انجام داده است.
مهيار برای اينکه حس زندگی عادی را پيدا کند به کلينيک دکتر ميرجلالی، از جراحان اصلی تغيير جنسيت، می رود. در آنجا زنانی هستند که مرد شده و مردانی هستند که زن شده اند و کسانی هم مانند مهيار منتظر عمل جراحی هستند که به عقيده خودشان تولد ديگری برايشان است.

دکتر ميرجلالی در خصوص عمل مهيار با او صحبت می کند. دکتر ميرجلالی می گويد در اروپا هر جراح متخصص تغيير جنسيت در يک دهه، حدود 40 عمل انجام می دهد در صورتيکه او ظرف 12 سال گذشته 320 نفر را در ايران عمل کرده است.

آقای ميرجلالی می گويد:" اگر شما يکی از کسانی را که من عمل کرده ام، در خيابان ببينيد متوجه نخواهيد شد که او روزی در قالب جنس مخالف بوده است."

دکتر ميرجلالی قرار است از بخشی از روده کوچک مهيار، آلت تناسلی زنانه برای او درست کند. او می گويد که اين عمل سخت پنج - شش ساعت به طول می انجامد و پس از شش هفته دوره نقاهت دردناکی در انتظار بيمار خواهد بود.

مهيار عاشق آن است که به فروشگاه های لوازم آرايشی برود و لاک ناخن جديدی را امتحان کند و درباره کرم پودری که بتواند با آن ريشهای چانه اش را بپوشاند، از فروشنده مبهوت بپرسد.

منظره مردی که آرايش کرده است نگاه ها را در خيابان به خود جلب می کند. در اسلام مجاز نيست که کسی لباس جنس مخالف را بپوشد، يک مرد فقط بايد لباس مردانه بپوشد. اما اين دليل بر اين نيست که علمای مذهبی با تغيير جنسيت مخالف باشند.

حجة الاسلام مهدی کريمی نيا پايان نامه دکترای خود را در زمينه شرايط عمل جراحی تغيير جنسيت بر اساس قانون شرع اسلام نوشته است.

او به عنوان متخصص در اين زمينه در مقابل سئوالهايی از قبيل مواجه می شود؛ آيا کسی که ازدواج کرده پيش از عمل تغيير جنسيت نياز به کسب اجازه از همسرش دارد؟ آيا ازدواج ميان دو نفر که يکی از آنها تغيير جنسيت می دهد خود به خود باطل می شود و چه اتفاقی برای مهريه و يا ارثيه زنی می افتد که تبديل به يک مرد شده است؟

آلن که ترجيح می دهد گذشته اش را فراموش کند، می گويد:" من يادم نمی آيد که اليم کی بوده، چه کار می کرده و يا چه شخصيتی داشته است؟
آقای کريمی نيا کتابی نشانم می دهد که 41 سال پيش آيت الله خمينی درباره مسائل جديد پزشکی از نظر اسلام، از جمله تغيير جنسيت نوشته است.

آقای کريمی نيا می گويد:" من معتقدم او [ آيت الله خمينی ] نخستين عالم جهان اسلام بود که مسئله تغيير جنسيت را مطرح کرد."

فتوای آيت الله خمينی در خصوص آزادی تغيير جنسيت در اسلام از سوی رهبر مذهبی فعلی ايران هم تائيد شده است.

اين بدان معناست که روحانيونی مانند آقای کريمی نيا مجازند برخلاف همجنس گرايی که مطلقا در اسلام ممنوع و در ايران جرم محسوب می شود، درباره تغيير جنسيت مطالعه کنند.

آقای کريمی نيا می گويد:"من عقيده دارم که اجازه تغيير جنسيت برای ترانس سکشوال ها حق طبيعی آنهاست. من قصد دارم که افراد ترانس سکشوال را از طريق کارم به مردم معرفی کنم و در واقع اين ننگ و اتهامی که برخی اوقات به اين افراد می چسباننند، از بين ببرم."

آلن شکل يک مرد است ولی او با بدن يک زن به دنيا آمده است و پس از تولد اليم نام گرفت. سه سال پيش او با عمل جراحی، جنسيتش را تغيير داد.

آلن که ترجيح می دهد گذشته اش را فراموش کند، می گويد:" من يادم نمی آيد که اليم کی بوده، چه کار می کرده و يا چه شخصيتی داشته است؟"

آلن در شرف ازدواج بود که پدر و مادر عروس پی می برند که او در قالب يک زن به دنيا آمده است. آنها ترسيدند و اجازه ندادند که دخترشان با کسی ازدواج کند که در نظر آنها يک زن محسوب می شود.

البته جامعه ايران برای رسيدن به نظريات رهبران دينی کشور که می گويند ترانس سکشوال بودن يک بيماری مانند ديگر بيماری هاست و راه حل و دانش درمان آن در اسلام آمده است، هنوز عقبتر است.

آلن شناسنامه و گذرنامه جديدش را که قانونی تعويض شده است به من نشان می دهد و می گويد:" اکنون من يک مرد هستم."

او متعجب می شود وقتی که می فهمد يک فرد ترانس سکشوال در بريتانيا حتی پس از عمل جراحی نمی تواند جنسيت گذشته اش را در شناسنامه اش تغيير دهد.

آلن می گويد:" من فکر می کنم در ايران مسئله آسان تر است. اينجا می گويند تو در هر حال بايد هويتت را بشناسی چه مجبور باشی دختر باشی و يا پسر."نظرات خوانندگان

... مشکل سر اين است که فرد برای ارضاء خود دست به اين کار می زند يعنی می خواهد يک ميل فطری را جواب دهد ولی از راه غلط وارد شده جوابی غلط می دهد در نتيجه ميتوان با عکس العمل درست خود را در اين تنگنا نگذارد. امير - تهران

چندی پيش يکی از آشنايان ما در ايران تحت چنين عملی قرار گرفت. فرد مزبور که دختر بود و حالا پسر شده هيچ مشکل قضايی و خانوادگی نداشته و شناسنامه اش را هم با نام جديد تعويض کرده است... سميرا - تهران

من با اين نظر مخالفم که همجنسگرايی طبيعی است زيرا طبيعت در اکثريت وجود دارد نه در اقليت مثل گرسنگی تشنگی و... که يک نياز طبيعی است. من هم مانند تعدادی از دوستان با تغيير جنسيت در افراد دو جنسه (نه افرادی با جنسيت واحد) موافقم زيرا اين مسئله درجامعه نوعی فساد ثانويه در پی خواهد داشت و بحث دموکراسی و دين را در پی خواهد داشت و همانطور که دوستان می دانند دين در جهاتی بر خلاف دموکراسی رای ميدهد، بعنوان مثال ميتوان از قوم لوط و داستان نوح نام برد که در آنها نظر اکثريت بر خلاف نظر اقليت و اسلام بود و اين نفی دموکراسی تحت شرايط خاص است. امير - تهران

به نظر من اگر يک زن يا مرد با جنس مخالف به دنيا می آيد خوب است که عمل جراحی شود و تکليفش را حل کند. اما اگر يک مرد يا زن سالم ميخواهد نظر به خواست يا هوسش تغيير جنسيت کند اين در دين اسلام روا نيست و نبوده. اگر اسلام گرايان امروز اين را حلال ميداند اين يک بدعت است که اينها در اسلام می آورند... ناظر حسين نظير - کابل

من يک بار در بيمارستان بستری بودم درکنار اطاق من يک مردی بود که تغيير جنسيت داده بود ومن به ديدن او رفتم وقتی داخل شدم او روسری پوشيد واز من شرم می کرد. در حالی که با او احوال پرسی می کردم صدای چند پرستار زن را شنيدم که به او توهين می کردند ومن نتيجه می گيرم که اين موضوع هنوز در جامعه ايران قابل قبول نيست. کامبيز - کرمانشاه

اين هوس تغيير جنسيت ... صد در صد پشيمانی بدنبال خواهد داشت. علی

به نظر من که خودم در حوزه درس ميخوانم واتفاقا قبلا در مورد آن تحقيق کرده ام ... حق طبيعی هر فردی است که در مورد مشکلی مثل اين بهترين را انتخاب کند وهيچ کسی حق ندارد او را منع کند ودر کشورهای ديگر تغيير جنسيت يک کار عادی تلقی ميشود و افراد زيادی هست که اين کار را کرده اند ... محمد رضا تقوايی رجايی - قم

... چرا فرد دوجنسی علاوه بر درد ناشی از اين بيماری بايد خودش را از ديگران مخفی کرده و نگران عکس العمل جامعه باشد؟ چرا هر گاه صحبت از "روابط جنسی"ميشود فورا گوينده را مرتد و خارج از دين می شماريم؟ آيا خود خداوند اين غريزه را در وجود انسان قرار نداده است؟ مگرنه اينکه بيمار جنسی هم - مانندساير بيماران- بدون اراده خودش مبتلا شده است... غزاله ف. - تهران

به نظرمن آقای سينا بسيار زيبا به اين مطلب اشاره نموده اند که اگرکسی به خاطراينکه مثلا دوست دارد لباس زنانه بپوشد و يا آرايش کند تصميم به تغيير جنسيت بگيرد بخش مهمی ازهويت خود را از دست ميدهد. من معتقدم خداوند با خلق فردی به عنوان زن يا مرد خصوصيات مردانه و يا زنانه زيادی را حداقل بصورت بالقوه دروجود آنان قرارداده هرچند که ممکن است افرادی دارای صفاتی ازجنس مخالف خود نيز باشند. حسن - اهواز

به نظر من شما با اين حرفها دين اسلام را تحريف می کنيد. نظر امام خمينی اين بوده که اگر جنسيت فردی مشخص نباشد ميتواند تغير جنسيت دهد در صورتی که اگر مهيار بيضه داشته پس جنسيت او مشخص است پس از لحاظ شرعی نمی توانسته اين کا را بکند و مشکل او و افرادی مانند او بيشتر روانی است تا جسمی و تازه چه تعهدی وجود دارد که او بعد از اين کار تصميم به تغير جنسيت دوباره دهد تا لباس مردانه بپوشد. ضمنا از عوارض اين کار نيز بنويسيد. حميد - همدان

اين واقعاً به دور از انصاف و اصول انسانی است که يک انسان به خاطر تعصبات کورکورانه از حق زيست در قالب واقعی خود محروم باشد. شادی ايازی - تهران

فساد اجتماعی و اخلاقی در جامعه اسلامی ممنوع می باشد و بايد همه چيز تحت کنترل قانون باشد تا جامعه مانند غرب افسارگسيخته نگردد. غربی که به علت راندن دين در حاشيه به پوچی اخلاقی گراييده است. البته همجنس گرايی يک بيماری است که درمان آن هم در دين اسلام توسط بزرگان مشخص گرديده. البته من در اينجا پيامهايی را خواندم و در کل می شود نتيجه گرفت بعضيها هر جا که به نفعشان باشد اسلام را دين محترم و قوانينش را بجا می دانند و هر جا که به ضررشان باشد آن را تندرو می دانند. م. - تهران

آزادی کلمه ايست زيبا و محترم. افراد دو جنسيتی حق دارند که از بلا تکليفی آزاد شوند. ولی همجنس گرايی در قالب کلمه آزادی سوءاستفاده از اين مفهوم مقدس در جهت قانونمند جلوه دادن رفتارهای غير عقلانی و غير اخلاقی و مغاير با اهداف خداوند در خلق دو جنس مخالف می باشد. کامبيز - شيراز

الان تضاد مردم ايران اين نيست که بروند تغيير جنيستشان را حل کنند اول برويد مشکل بدبختی مردم را حل کنيد که نان برای خوردن ندارند و دوم اينکه بعضی از بدبختی رو به خود فروشی و بعضی از زور بيچارگی روی به اعتياد می آورند. مشکلات جامعه اول اينهاست... . طوفان

تغيير جنسيت بی اعتنائی به وجود ذات الهی و مبارزه با تصميم او محسوب می شود. مصطفی

همجنسگرايی بيماری نيست آفرينش خداست و اسلام و مذهب منکر آفرينش و طبيعت. تغيير جنسيت يک انتخابه ولی همجنسگرايی يک طبيعت. چرا بايد تنها راه آزادی فرد همجنسگرا در ايران تغيير جنسيت باشه؟ نيما - کانادا

ظاهرا باز هم الطاف روحانيون مترقی و اسلام عزيز شامل حال اين ملت شد! ولی يک علامت سؤال بزرگ با خواندن بعضی از نظرها... در ذهن من به وجود آمد که جای کمی تفکر و تعمق دارد و آن اينکه، آيا اين انسانهائی که دچار اختلال هورمون زنانه و يا مردانه هستند و در اصل جنسی غير از ظاهرشان دارند همانها نيستند که به جرم همجنسبازی مورد تعرض و شکنجه حکومت اسلامی قرار گرفته اند و الان با يک عمل جراحی اجازه دارند طبق خواستها و نياز روحی و جسمی شان حتی ازدواج کنند؟ چرا اين آزادی اسلامی ـ الهی، بدون اين جراحی چند ساعته شامل حال آنها نمی شود و حتی در بسياری از اوقات به عنوان مفسد فی العرض خونشان حلال می شود؟ مسعود محمدی - آلمان

من نمی توانم تصور کنم که کسی خودش را انکار کند. به نظر من ترشحات هورمونی ممکن است در کوتاه مدت اين را تلقين کند که البته حد زيادش هم بيماری است و بايد با رجوع به دکتر روانپزشک و يا دکتر متخصص، درمان شود. خانواده ها در سنين کودکی بايد رفتار کودکان خود را اصلاح کنند تا کودک ياد بگيرد در هر حالی خودش باشد. ارسلان - شيراز

من پيشنهاد می کنم بحث تغيير جنسيت را بايد در کشور باز کرد چون اين گونه افراد تا مشکل جسميشان حل نشود دچار مشکلات فکری زيادی خواهند شد و اين نه تنها به آنها بلکه به جامعه نيز آسيب می رساند. محمود - تهران

من يک همجنسگرا هستم که در تهران زندگی می کنم. اين ساده انديشی محض است که آزادی تغيير جنسيت در ايران به حساب احترام دستگاه برای حقوق فردی گذاشته شود. در افکاری که مدرنيزه شدن در طول ۱۴۰۰ سال معنايی نداشته است، يک مرد در قالب مردانگی حق عشق ورزيدن به مرد ديگری را ندارد. در نتيجه يکی از اين ميان بايد فدا شود و تغيير جنس دهد! در ايران اسلامی کنونی، اگر مرد همجنسگرايی در ظاهر مردانه باشد، اکثرا با زنی ازدواج کرده و رابطه مخفی خود را با همجنسان حفظ می کند. و اگر فرد همجنسگرا اخلاقيات لطيف داشته باشد، آنقدر مورد تمسخر و فشار دولت و مردم قرار می گيرد که به ناچار تن به تغيير جنسيت می دهد و آنوقت کار از کار گذشته است. مگر زنانی که از اول زن بوده اند در اين کشور حقوق اجتماعی دارند تا مردی که با تغيير جنسيت خود زن شده است از آن بهره مند شود؟ ر. س - تهران

ای کاش می فهميديم که تغيير جنسيت يک انتخاب نيست بلکه يک ضرورت است برای فردی که دست طبيعت تصادفاً قالب ديگری برای احساس و روان وی گزيده است. جان

به اعتقاد من افراد ترانس سکشوال حق دارند که همانطور که می خواهند زندگی کنند. اما متاسفانه در جامعه ايران نگاه مردم نسبت به آنها بسيار منفی است و در بسياری از شرايط در صورت ديدن آنها همانند زنان ويژه با آنها برخورد می کنند و روزنامه ها و صدا وسيما اصلا در مورد آن صحبت نمی کنند. محسن مارابی - تهران

در هر انسانی تا اندازه ای زنانگی و مردانگی باهم وجود دارد منتها نسبتش يکسان نيست و کم و زياد دارد. من هم دچار اختلال در هويت جنسی بودم و همين احساس مشابه مهيار را داشتم که احساس می کرد بين زمين و آسمان معلق است و تکليفش معلوم نيست. من هم شکنجه های روحی فراوانی را متحمل شدم تا توانستم با خودم کنار بيايم و قضيه را برای خودم حل کنم و سرانجام تصميم گرفتم که نه از روحيات مردانه خودم دست بکشم و نه از روحيات زنانه خودم. چون هر دو را دوست داشتم و بخشی از وجودم می دانستم و حاضر نبودم يکی را قربانی ديگری کنم. هر دو بعد شخصيت من به درد می خوردند و قدرت انعطاف پذيری و مانور مرا بالا می بردند. روحيات زنانه و مردانه در يک بدن سبب می شود که از نظر عاطفی غنی تر باشيم و بتوانيم مسائلی را درک کنيم که يک دختر يا پسر معمولی نتواند آن را بفهمد و اين خود می تواند يک مزيت به حساب آيد. با توجه به اينکه زن بودن هم در ايران چندان خالی از دردسر نيست و مشکلات خاص خود را دارد، شايد اگر در يک کشور غربی زندگی می کردم قضيه فرق داشت و حاضر می شدم تغيير جنسيت بدهم ولی در ايران تغيير جنسيت از نظر من خودکشی است و تنها و بر مشکلات من خواهد افزود. برای من آزادی مهمتر از جنسيت من است و من حاضر نيستم با تغيير جنسيت آزاديم را محدود کنم و دلم را خوش کنم به اينکه بعد از عمل می توانم با آرايش و لباس زنانه بيرون بروم. زن بودن فقط به اين چيزها نيست و کسانيکه فقط به خاطر اين اهداف سطحی اقدام به تغيير جنسيت می کنند مرتکب اشتباه بزرگی می شوند و بخش مهمی از هويت خود را نابود و سانسور می کنند. سينا

من خودم از علاقمندان به پوشيدن لباس جنس مخالف هستم چون معتقدم اين کار برای تفنن و ارضای يک ميل درونی الزامی است ولی معتقدم تا زمانی که فرد به صورت شديد تحت فشار نيست تغيير جنسيت لزومی ندارد تا زمانی که ادامه زندگی ناممکن شود که در اين صورت فرد بايد مشکلات آن را در نظر داشته باشد. پرويز - تهران

دستورات دينی برای خوب زندگی کردن است. دين اسلام بسيار مترقی و به روز است و همواره جوابی برای سوالات مختلف افراد دارد. متاسفانه در جهان، اسلام را دينی عقب مانده معرفی کرده اند که اين خلاف واقعيت است. مراجع تقليد که متخصصان دين هستند به تمامی سوالاتی که برای افراد ايجاد می شود جواب می دهند. نظر يک روحانی در خصوص عمل جراحی تغيير جنسيت برايم بسيار جالب بود. محمدی - تهران

اسلام دين فطرت است، آنچه را فطرت سليم انسانی می پذيرد در صورتيکه با منافع واقعی فرد و اجتماع در تضاد نباشد اسلام به آن ضديت ندارد ولی اسلام منافع اجتماعی را نسبت به منافع فردی ترجيح می دهد. افرادی که ميل به تغيير جنسيت فطری خود دارند، بيماران فکری اند که بولهوسانه به اشتياق آب در پی سراب روانند، علماء روانشناسی نيز معتقدند که همچو افرادی هرگز لذت زندگی را از آنچه در خلقت فطری شان است نخواهند يافت، و هيچ گاه بخود و جامعه مصدر خدمت شده نمی توانند، نمی دانم علماء مذهبی ايران از کجا اين فتوا را داده اند؟ که مربوط به خودشان است ولی آنچه به اصول اسلام بر می گردد اين است که اسلام هرگز تغيير فطرت را اجازه نداده و آنرا مداخله و تغيير در خلق الله می پندارد که صريحا در قرآن کريم ممنوع شده است. همچو افرادی که حتی اقليتی نيز در جهان محسوب نمی شوند لازم است تحت مداوای روانی قرار گيرند تا با تداوم بر جنسيت فطری خود از لذايذ واقعی دنيا بهره مند گردند، زيرا لذتی که در طبيعت فطری انسان است هرگز با تصنع به دست نمی آيد. دلدار حکيمی - کابل

من اميدوار هستم همجنسگرائی هم آزاد شود چون بعضی به آن نياز دارند که به صورت کاملا طبيعی است نه خود ساخته. محسن

به نظر من اين دقيقا يک بيماری است که همان طور که گفته شده بايد درمان شود. و می بينيم که در ايران حتی قوانين پيشرفته تر از بريتانيا وجود دارد که ايرانيان می توانند رسما و قانونا جنسيت را تغيير دهند ولی در بريتانيا اين کار ممکن نيست. بهداد - مشهد

به اعتقاد بنده آدم بايد روی خودش کنترل داشته باشد نه اينکه مطيع خواست خودش باشد. اين قضيه تغيير جنسيت و احساس نياز به تغيير جنسيت يک بيماری روانی است که بايد درمان شود نه اطاعت. البته در مورد اونهايی که اختلالات جسمی در اين زمينه دارند و مساله روحی از عوارض قطعی آن اختلال است می تواند مجوز داشته باشد. من به عنوان يک مسلمان ديندار نظرم اين است. ب - مشهد

به نظر من تغيير جنسيت می تواند مانع بروز بسياری از مشکلات روانی و بهداشتی برای ترانس سکشوالها و کل جامعه شود، به شرط اينکه مسئله و عواقب مخالفت با آن برای عموم جامعه تشريح شود تا به ديد يک بيماری به آن نگريسته شود. در ضمن بد نيست بيمه هم بخشی از هزينه های عمل جراحی اين بيماران را متقبل شود. يوسف - اهواز

انسان آزاد به دنيا آمده و آزاد بايد زندگی کند تا آنکه اجل فرا برسد. تغيير جنسيت موضوعی است کاملا ظريف که تمايل و گرايش يک انسان به جنس مخالف خود را تقويت می کند و لازمه آن در صورت مهيا بودن شرايط هيچ منعی نمی تواند داشته باشد... . رستگار - تهران

بزرگترين بدبختی بشر داشتن نوع خاصی از جنسيت است. به نظر من آزادی جنسی يک ضرورت انکار ناپذير برای هر نوع دمکراسی است. سعيد - تهران

هر کسی حق دارد هر کاری که دوست دارد انجام دهد، به شرطی که آزادی ديگران را زير سوال نبرد. فراموش نکنيم که اين اصل اساسی دموکراسی است. اين مورد هم جدا از اين موضوع نيست. علی - تهران

به نظر من اينکه آيت الله خمينی ۴۱ سال پيش عمل تغيير جنسيت را مجاز شمرده يکی از نشانه های مترقی بودن دين اسلام و محترم بودن جايگاه جنسيت و شخصيت واقعی انسانهاست. سروش

برای من خيلی جالب بود که چنين عملی در ايران قانونی است و حتی شناسنامه و گذرنامه فرد را عوض می کنند. فکر می کنم اين يک بيماری باشد که با عمل جراحی قابل درمان است. به هر حال اطلاعات زيادی در اين زمينه در ايران وجود ندارد و اين بی اطلاعی باعث می شود مردم نتوانند درست با اين افراد ارتباط برقرار کنند. مثلا چنين فردی بعد از عمل جراحی می تواند بچه دار شود يا نه؟ وحيد - تهران

به نظر من اگر فردی از نظر جنسی زن به دنيا آمده که زن هست يا برعکس ولی اگر روحيه زنانه و بدن مردانه دارد اشکال روانی است و بيشتر به پرورنده که معمولا پدر و مادر هستند مربوط می شود. اين گونه بيماری ها هم فقط از طريق روان درمانی بايد حل گردد. و اين را هم می دانيم که بدن، با تغيير به جنس مخالف فقط ظاهر جنسی که از قبل از نظر روانی مختل شده را دارد و هرگز توانايی های واقعی را ندارد. مثلا مردی که با عمل جراحی زن می شود نمی تواند همانند يک زن، خلقت زنانه را داشته و توليد مثل کند. اگر هم آيت الهی فتوايی داده در مورد افرادی مثل آلن صادق است که ظاهری مردانه اما در بدن زن می باشد، نه مرد نمايی که در بدن مرد است. حميد - لندن

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران