BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 15:25 گرينويچ - دوشنبه 11 سپتامبر 2006 - 20 شهریور 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
روزنامه شرق توقيف شد
 
کاريکاتور در روزنامه شرق
به نظر می رسد کاريکاتوری که در آن يک خر مقابل يک اسب در صفحه شطرنج قرار داشت، دليل توقيف روزنامه شرق بوده است
هيئت نظارت بر مطبوعات ايران روزنامه شرق را توقيف و پرونده آن را به دادگاه ارسال کرده است.

هيئت نظارت بر مطبوعات دليل توقيف روزنامه شرق را به ويژه انتشار يک کاريکاتور "توهين آميز" اعلام کرده است.

اگرچه هيئت نظارت بر مطبوعات مشخصا اعلام نکرده که کاريکاتور مذکور در کدام شماره روزنامه شرق منتشر شده است، اما به نظر می رسد کاريکاتوری که روز پنجنشنبه (7 سپتامبر) در صفحه آخر شرق به چاپ رسيد و در آن يک خر مقابل يک اسب در صفحه شطرنج قرار داشت، دليل توقيف اين روزنامه بوده است.

هيئت نظارت در نامه ارسالی خود به روزنامه شرق آورده که اين روزنامه به استناد تبصره ماده 12 و بر اساس بندهای 1، 2، 4 و به خصوص بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات توقيف کرده است.

اين هيئت در عين حال عدم معرفی مدير مسئول تازه برای روزنامه شرق را از ديگر موارد تخلف ياد کرده است.

بنابر گزارش خبرگزاری دانشجويان، ايسنا، در متن ارسال شده از سوی دبيرخانه هيئت نظارت بر مطبوعات آمده است که "صاحب امتياز شرق روز دوشنبه، 20 شهريور، با ارسال نامه ای به اين هيئت تقاضای دو ماه مهلت ديگر را کرده است. اما با توجه به تخلفات مکرر روزنامه و عدم اصلاح در يک ماه اخير و خصوصا با توجه به انتشار کاريکاتور توهين آميز در يکی از شماره های اخير آن نشريه هيئت نظارت بر مطبوعات به اتفاق آرا روزنامه شرق را توقيف کرده است."

يک ماه پيش هيئت نظارت بر مطبوعات ايران به روزنامه‌ شرق مهلتی سی روزه داده بود تا مدير مسئول خود را تغيير دهد.

هيئت نظارت گفته بود پس از سه بار بررسی پرونده‌ روزنامه‌ شرق و هفتاد بار اخطار و تذکر به اين نشريه به اين نتيجه رسيده است که مدير مسئول روزنامه شرق بايد تغيير کند و فردی جانشين او شود که دقت بيشتری در انتشار مطالب داشته باشد.

بنابر گزارش ها، مهدی رحمانيان، مدير مسئول شرق در اولين واکنش به خبر روز دوشنبه (11 سپتامبر) گفته نامه توقيف روزنامه شرق از سوی هيئت نظارت بر مطبوعات هنوز به دست وی نرسيده است.

روزنامه شرق که نشريه ای نزديک به اصلاح طلبان ميانه رو و حزب کارگزاران سازندگی به شمار می رود

توقيف موقت شرق

مدير مسئول روزنامه شرق در ارتباط با انتشار کاريکاتور "توهين آميز" به خبرگزاری ايسنا گفت: "در يکی از صفحات شماره های اخير روزنامه، صفحه ای شطرنجی کشيده شد که دو مهره سفيد و سياه در آن وجود داشت و برای ديده شدن و نمايان شدن مهره سياه بقيه خانه ها سفيد بود و هيچ مفهوم ديگری نداشت."

مهدی رحمانيان همچنين در ارتباط با روند توقيف نشريات در هيئت نظارت بر مطبوعات گفت که "واکنش در مورد کاريکاتور طبق قوانين جزو وظايف هيئت نظارت نيست و نمی تواند به اين دليل روزنامه ای را توقيف کند."

عليزاده طباطبائی، وکيل مدافع مدير مسئول شرق، گفت موکل وی به اين تصميم هيئت نظارت بر مطبوعات اعتراض می کند و دادخواست خود را برای لغو اين تصميم به ديوان عدالت اداری ارائه خواهد داد.

از عمر روزنامه شرق که نشريه ای نزديک به اصلاح طلبان ميانه رو و حزب کارگزاران سازندگی به شمار می رود سه سال می گذرد و در اين مدت مديرمسئول و صاحب امتياز آن مهدی رحمانيان بوده است.

آقای رحمانيان طی سالهای 1381 تا 1382 خورشيدی معاون سياسی و امنيتی استان گلستان در شمال ايران بوده است.

هيئت نظارت بر مطبوعات پيشتر گفته بود که روزنامه شرق طی عمر سه ساله اش و با مسئوليت آقای رحمانيان دست به انتشار مطالب الحادی و تفرقه ‌آميزی همچون توهين به شخصيتهای دينی، سياسی و ملی زده و از مصوبات شورای عالی امنيت ملی کشور سرپيچی کرده است.

آخرين مورد پيگرد قضائی اين روزنامه در ارتباط با چاپ مقاله ای درباره ستارخان - از رهبران مشروطيت ايران - در تاريخ 8 ژوئن (17 خرداد) بود که هيئت نظارت بر مطبوعات ايران آن را مصداق ايجاد اختلاف نژادی و قومی تلقی کرد.

روزنامه ايران، يکی از مهمترين نشريات چاپ تهران، به خاطر چاپ کاريکاتوری که ناآرامی های قومی در ايران را در پی داشت، در تاريخ 23 ماه مه سال جاری (دوم خردادماه 1385) توقيف شد.

روزنامه شرق همچنين پرونده ای در دادگاه دارد و تاکنون يک بار به جزای نقدی محکوم شده است.

روزنامه شرق همچنين يک بار به مدت هشت روز توقيف شده است.

توقيف چند نشريه ديگر

در همين حال، نشريه ماهنامه سياسی "نامه" از سوی هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف و مجوز نشريات "حافظ" و "خاطره" نيز لغو شده است.

پرونده توقيف ماهنامه "نامه" از سوی هيئت نظارت به دادگاه ارسال و مجوز نشريات "حافظ" و "خاطره" بر اساس تبصره 11 قانون مطبوعات لغو شده است.

 
 
مطالب مرتبط
شرق منتشر شد
03 مارس، 2004 | ايران
روزنامه شرق توقيف شد
18 فوريه، 2004 | ايران
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران