BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 15:34 گرينويچ - دوشنبه 15 ژانويه 2007 - 25 دی 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
دختر جوان ايرانی از قتل عمد تبرئه شد
 
نازنين فاتحی
قوانين ايران فردی را که برای دفاع از جان يا ناموس خود ناچار به ارتکاب به قتل شود مستوجب مجازات نمی داند
بنابه گزارش روزنامه اعتماد، چاپ تهران، يک دختر 19 ساله که به اعدام محکوم شده بود، تبرئه شده است.

نازنين فاتحی متهم شده بود پسر جوانی‌ را به ضرب چاقو به‌ قتل‌ رسانده‌ است.

نازنين سال گذشته در دفاع از خود به دادگاه گفت که او برای دفاع از خود و برادرزاده نوجوانش، که مورد حمله سه جوان قرار گرفته بودند، مرتکب قتل شده است.

قضات‌ شعبه‌ ۷۱ کيفری که محاکمه نازنين را به عهداه داشتند يک سال پيش با اکثريت‌ آرا وی را به‌ قصاص محکوم‌ کردند اما ديوان عالی اين حکم را نقض و پرونده اين دختر جوان را بار ديگر به دادگاه بدوی فرستاد.

شادی صدر، يکی از وکلای پرونده نازنين، به بخش فارسی بی بی سی گفت "هيئت قضات شعبه 74 دادگاه کيفری پس از شور، روز يکشنبه (24 ديماه) نازنين را از اتهام قتل عمد تبرئه کرده است، اما اين حکم هنوز انشاء نشده و به دست ما نرسيده است."

در حاليکه قوانين ايران می گويد اگر فرد تحت شرايطی خاص، از جمله عدم دسترسی او به کمک و همچنين نيروی انتظامی، برای دفاع از جان، مال يا ناموس خود و يا کس ديگری ناچار به ارتکاب به قتل شود، مستوجب مجازات نيست، بنابر حکم دادگاه، تبرئه نازنين کامل نبوده و او همچنان موظف به پرداخت ديه است.

خانم صدر، که همچنين از فعالان حقوق زنان در ايران است، در اين ارتباط گفت: "بنابر رای دادگاه صادر کننده حکم و همچنين ديوان عالی کشور نازنين مورد تعرض و حمله قرار گرفته است اما تلاش ما اين بود که نشان دهيم نوع دفاع او متناسب با تعرضی بوده که صورت گرفته و خواستار تبرئه کامل نازنين بوديم که اين طور نشد. مبلغ ديه هنوز روشن نيست اما چون قتل در ماه های حرام رخ داده، ديه آن تقريبا يک برابر و نيم ديه در شرايط ديگر است. بنابراين ديه نازنين با نرخ امروز آن حدود 450 ميليون ريال است."

 از آنجايی که خانواده نازنين قادر به پرداخت ديه نيست او تا اثبات اين موضوع و يا تامين آن از طريق کمک های مردمی و سازمان های غيردولتی همچنان در زندان باقی خواهد ماند
 
شادی صدر، از وکلای پرونده

اين وکيل دادگستری گفت از آنجايی که خانواده نازنين قادر به پرداخت ديه نيست او تا اثبات اين موضوع و يا تامين آن از طريق کمک های مردمی و سازمان های غيردولتی همچنان در زندان باقی خواهد ماند.

حمل چاقو

نازنين در دادگاه گفت در روز حادثه سه پسر جوان به قصد تجاوز به او و برادر زاده پانزده ساله اش به آنها حمله کردند و او در دفاع و فرار مجبور شده به يکی از آنها چاقو بزند.

نازنين گفت چون کسی به کمک آنها نيامده، در يک‌ لحظه‌ چاقو را‌ از جيب خود در آورده و ضربه ای‌ به‌ دست‌ يکی‌ از "پسرهای‌ مزاحم"‌ وارد ساخته است. وی سپس شرح داد که بعد از فرار ناموفق "آنها به‌ سمت‌ ما هجوم‌ آوردند و من‌ هم‌ با همان‌ چاقو يک‌ ضربه‌ به‌ سينه‌ يکی‌ از پسرهای‌ مزاحم‌ وارد آوردم‌ که‌ باعث‌ مرگش‌ شد."

به نوشته روزنامه اعتماد اين‌ دختر 19 ساله‌ در جلسه‌ دادگاه‌ گفت‌: "من‌ فقط‌ برای‌ دفاع‌ از خود و برادرزاده ‌ام‌ مرتکب‌ قتل‌ شدم‌ ولی‌ قصد کشتن‌ آن‌ پسر را نداشتم‌."

شادی صدر به بخش فارسی بی بی سی گفت حمل چاقو توسط نازنين بارها و بارها در اولين دادگاه رسيدگی کننده به پرونده قتل مطرح شد: "در قوانين ما حمل چاقو جرم نيست اما در پرونده نازنين به نوعی به يک اتهام تبديل شده بود. در جلسات دادرسی و دادگاه با اين که گفته نشد نازنين به قصد قتل چاقو حمل می کرده، سوال می شد که چرا بايد يک دختر جوان چنين چاقويی حمل کند. اما به واقعيت اين ماجرا که نگاه کنيم می بينيم که داشتن چاقو عجيب نبوده."

وی گفت عدم امنيت زنان در جامعه ايران، به ويژه در سالهای اخير، باعث شده که بسياری از آنها وسيله ای برای دفاع از خود همراه داشته باشند: " بديهی است اين دو دختر، که به خاطر شرايط بسيار بد خانوادگی چند روزی خارج از خانه بوده اند و مجبور بوده اند شب را بدون سرپناه سپری کنند، وسيله ای برای دفاع از خود داشته باشند."

 وقتی پرونده ای حساسيت های جهانی را به خود معطوف کند مسلما بی تاثير نيست و سيستم قضايی هم به همان نسبت نهايت دقت را در مورد رسيدگی به پرونده نشان می دهد. ما در جلسه دوم دادگاه نازنين شاهد جلسه ای علنی با بالاترين استاندارد آئين دادرسی بوديم. من در کمتر دادگاهی چنين دقتی را ديده بودم
 
شادی صدر، از وکلای پرونده

پرونده نازنين طی يک سال گذشته توجه بسياری را چه در داخل و چه در خارج از ايران به خود جلب کرد.

خانم صدر، از وکلای پرونده نازنين فاتحی، در باره تاثير اين توجهات در صدور حکم تبرئه گفت: "وقتی پرونده ای حساسيت های جهانی را به خود معطوف کند مسلما بی تاثير نيست و سيستم قضايی هم به همان نسبت نهايت دقت را در مورد رسيدگی به پرونده نشان می دهد. ما در جلسه دوم دادگاه نازنين شاهد جلسه ای علنی با بالاترين استاندارد آئين دادرسی بوديم. من در کمتر دادگاهی چنين دقتی را ديده بودم."

اما، به گفته اين وکيل دادگستری، نمونه های مانند نازنين، هم در زندان ها و هم در سطج جامعه ايران، زياد هستند که توجهات و حساسيت های بين المللی در مورد آزاد شدن يک نفر منجر به تغيير در موقعيت آنها يا حتی زندگی خود فرد تبرئه شده، نمی شود.

خانم صدر می گويد نازنين پس از آزادی بار ديگر به شرايط زندگی بسياری بدی باز می گردد: "نازنين همراه با سه خواهر و برادر کوچکش در يک آلونک در وسط بيابان زندگی می کنند. اگر در آينده يکی از خواهرهای او دچار مشکل شود من اصلا تعجب نمی کنم."

وی گفت البته برخی نهادها و فعالان حقوق زنان برای کمک به دختران و زنان آسيب پذير و آنهايی که از زندان آزاد می شوند برنامه های توانمندسازی ارائه می دهند. همين گروه ها برای نازنين و خواهرهای او برنامه هايی را که از جمله مهم ترين آن سوادآموزی و مشاوره های روان درمانی است، در نظر گرفته اند.

 
 
مطالب مرتبط
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران