BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 04:10 گرينويچ - دوشنبه 14 مه 2007 - 24 اردیبهشت 1386
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
انتشار دوباره هم ميهن: بازگشت کرباسچی به صحنه؟
 

 
 
.
روزنامه هم ميهن، هفت سال پس از آنکه به حکم دادگاه وقت مطبوعات توقيف شد، انتشار خود را در پی حکم دادگاه به رفع توقيف نشريه و تبرئه مديرمسئول آن از اغلب اتهاماتی که به وی وارد شده بود، از سرگرفت.

در ميان نشريات اصلاح طلبی که در آن دوران پاگرفتند و سپس توقيف شدند، هرچند روزنامه های ديگری نيز هستند که دوران توقيفشان قانوناً به سر رسيده و امکان انتشار دارند، هم ميهن نخستين نشريه ای از آن دست است که حيات خود را از سر می گيرد.

هم ميهن در شرايطی منتشر می شود که چند ماهی به آغاز رقابتهای انتخاباتی در ايران مانده و با توجه به اينکه غلامحسين کرباسچی، صاحب امتياز و مديرمسئول اين روزنامه دبيرکلی حزب کارگزاران سازندگی، از احزاب عمده اصلاح طلب ايران را به عهده دارد، اين گمان در اذهان شکل گرفته که انتشار دوباره هم ميهن، بازگشت آقای کرباسچی به عرصه فعاليت سياسی است.

از هنگامی که هم ميهن توقيف شد، آقای کرباسچی با اينکه همچنان دبيرکلی يک حزب سياسی را در دست داشت عملاً از صحنه فعاليتهای سياسی و اجتماعی خارج شد و جز حضوری کوتاه در عرصه رقابتهای انتخابات رياست جمهوری اخير که به شکست نامزد مورد حمايت او، اکبر هاشمی رفسنجانی انجاميد، بيشتر اين مدت را به امور شخصی و در خارج از ايران گذراند.

او در مصاحبه با بی بی سی اذعان کرد که انتشار هم ميهن ممکن است به عنوان پررنگتر شدن نمود فعاليت سياسی اش به شمار رود و تحرک بيشتری نسبت به گذشته به او نسبت داده شود.

غلامحسين کرباسچی نه سال پيش و در حالی که شهردار تهران بود بنابر اتهامات مالی و در دادگاهی که رياست آن را وزير کنونی اطلاعات به عهده داشت محاکمه و به مجازات زندان محکوم شد.

طرفدارانش می گفتند که او بهای حمايت از محمد خاتمی، رئيس جمهور وقت را پرداخت و نخستين قربانی اين حمايت شد.

غلامحسين کرباسچی
کرباسچی به حکم وزير کنونی اطلاعات به زندان رفت که اخيراً بارها برخی روزنامه نگاران را به همسويی با دشمن در تلاش برای براندازی حکومت جمهوری اسلامی متهم کرده است

اکنون نيز او در حالی به فضای مطبوعاتی ايران باز می گردد که روزنامه نگاران از اعمال محدوديتهای گسترده بر فعاليت رسانه های مستقل شکايت می کنند و مقامات بلندپايه امنيتی، برخی روزنامه نگاران را به حرکت در راستای تحقق اهداف دشمنانی خارجی متهم می کنند که به باور آنان در پی براندازی حکومت جمهوری اسلامی اند.

آقای کرباسچی در مورد اينکه در چنين فضائی تا چه اندازه به پايداری و موفقيت روزنامه خود اميدوار است می گويد تصميم دادگاه به رفع توقيف هم ميهن را به فال نيک می گيرد و احتمال می دهد که فضای بدبينی و سوء تفاهماتی که به گفته او پيشتر ميان برخی دست اندرکاران مطبوعات و دستگاه قضائی وجود داشت اکنون برطرف شده باشد.

وی در عين حال می گويد که اعتقاد دارد ماندگاری مطبوعات مهمتر از زدن "برخی حرفها" است و اهل قلم هم موظفند به گونه ای عمل کنند که مطبوعات ماندگار بمانند.

محمد قوچانی، سردبير هم ميهن که خود از جمله روزنامه نگارانی است که به دليل نوشته هايش دچار بازداشت و پيگرد قانونی شد، ابراز خوشبينی می کند که رويکرد تازه ای نسبت به مطبوعات در ايران ايجاد شده است.

اما او در عين حال در گفتگو با بی بی سی اذعان کرد که هنوز نمی تواند نگرانی خود را از بقای مطبوعات پنهان کند و اجازه ورود مجدد هم ميهن به حيات مطبوعاتی را تضمينی برای تداوم انتشار اين روزنامه نمی داند بلکه اعتقاد دارد که گذشت زمان مشخص خواهد کرد که فضای مطبوعاتی بهبود يافته است يا نه.

غلامحسين کرباسچی به عنوان دبيرکل حزب کارگزاران سازندگی، بر انتشار روزنامه کارگزاران که هم اکنون در حال انتشار است نيز نظارت دارد اما می گويد که روزنامه هم ميهن ارتباطی با حزب کارگزاران ندارد و روزنامه ای مستقل است که قصد دارد در جهت توسعه کشور حرکت کند و از اين رو نظرات احزاب و جريانهای مختلف سياسی، حتی آنهايی را که با جهتگيری روزنامه هم ميهن بسوی توسعه مخالفت دارند، انعکاس خواهد داد.

در همين زمينه، محمد قوچانی به عنوان سردبير هم ميهن می گويد که هم ميهن از لحاظ سياسی به جريانی که جبهه اصلاحات خوانده می شود تعلق خواهد داشت و در چارچوب اين خط مشی قصد دارد بيانگر گفتگو با حاکميت در درون نظام سياسی موجود باشد.

آقای کرباسچی در عين حال تأکيد می کند که قصد دارد روزنامه اش تنها مخاطبان خاصی را هدف قرار ندهد بلکه محتوا و بيان آن به گونه ای باشد که مخاطبان عام را نيز جذب کند و برای عموم مردم خواندنی باشد، به گونه ای که از اين نظر از نشريات مشابه خود متفاوت شود.

هم ميهن با تحريريه ای متفاوت با روزنامه نگارانی که هفت سال پيش اين روزنامه را منتشر کردند کار خود را آغاز می کند و سردبير و بخش عمده تحريريه آن را روزنامه نگاران روزنامه شرق تشکيل می دهند که چندی پيش توقيف شد و دوباره در آستانه انتشار قرار گرفته است.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران