۳:۵۹: افسانه اراده آزاد

۳:۵۹: افسانه اراده آزاد

برنامه ۳:۵۹ مجموعه گفتارهایی است از اساتید، متفکران، محققان، نویسندگان و روشنفکران برجسته معاصر که یک موضوع را در مدت زمان محدود سه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه برای مخاطب شرح می‌دهد.

دومین بخش از این برنامه که روزهای پنج‌شنبه از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش می‌شود درباره این موضوع است که آیا ما اراده آزاد داریم یا نداریم؟

این سؤال در واقع از شاخه‌های سؤال قدیمی جبر و اختیار است و مشکل‌اش همان مشکل جبر و اختیار است: اینکه اگر به اختیار معتقد باشیم، به تعبیری می‌شود گفت عملا به علیت معتقد نیستیم.

در این قسمت از برنامه ۳:۵۹، آرش افراز، عصب شناس دانشگاه ام آی تی درباره اراده آزاد صحبت می‌کند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.