۳:۵۹: اینترسکشنالیتی

۳:۵۹: اینترسکشنالیتی

برنامه ۳:۵۹ مجموعه گفتارهایی است از اساتید، متفکران، محققان، نویسندگان و روشنفکران برجسته معاصر که یک موضوع را در مدت زمان محدود سه دقیقه و پنجاه و نه ثانیه برای مخاطب شرح می‌دهد.

سومین بخش از این برنامه که روزهای پنج‌شنبه از چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی پخش می‌شود درباره درهم‌تنیدگی روابط اجتماعی جنسیتی، طبقاتی، قومی، مذهبی و جنسی، یا اینترسکشنالیتی است.

اینترسکشنالیتی هم یک نظریه است، هم یک رهیافت شناخت‌شناسانه است، و هم یک استراتژی برای رسیدن به عدالت اجتماعی.

در این قسمت از برنامه ۳:۵۹، آزاده کیان، جامعه شناس در دانشگاه پاریس ۷-دیدرو درباره اینترسکشنالیتی صحبت می‌کند.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.