معما؛ شمش تقلبی را پیدا کنید

اگر می‌خواهید چند دقیقه‌‌ای از کارهای روزمره‌‌ فاصله بگیرید یا اوقات فراغت بین سر زدن به شبکه‌های اجتماعی را پر کنید، معماهای ما را حل کنید! مجموعه‌ای از معماهای ریز و درشت که به تدریج در سایت و شبکه‌های اجتماعی بی‌بی‌سی فارسی منتشر می‌کنیم. بعضی از این معماها برای بزرگ‌ترها یادآور دوران شیرین کودکی است و برای کوچک‌ترها تصویری از سرگرمی‌های دنیای بدون فیسبوک و اینستاگرام!

این شما و این معمای طلایی امروز ما.

منبع تصویر، Getty Images

معما:

هفت شمش طلا به شما می‌دهند که یکی از آنها تقلبی است و سبک‌تر از شش تای دیگر. با یک ترازوی دو کفه‌ای و تنها دو بار وزن کردن شمش تقلبی را پیدا کنید.

پاسخ:

در هر کفه ترازو سه شمش بگذارید.

اگر وزن دو کفه یکی بود، شمش هفتم که روی ترازو نگذاشته‌اید، همان شمشی است که از همه سبک‌تر است و تقلبی است.

اگر دو کفه هم وزن نبود، سه شمش روی کفه سبک‌تر را نگه دارید، چون شمش سبک‌تر در میان این سه تاست.

دو شمش از همین سه تا رو در دو طرف ترازو بگذارید.

اگر مساوی بودند، شمش سوم که روی ترازو نیست شمش سبک‌تر و تقلبی است.

اگر یکی سبک‌تر بود همان شمش تقلبی است.