معما؛ چطور ۴۵ دقیقه را اندازه می‌گیرید؟

در معمای قبلی دو ساعت دیجیتال داشتید، اما این بار حتی یک ساعت شماطه‌دار هم ندارید!

فتیله

منبع تصویر، Getty Images

معما:

دو فتیله و یک جعبه کبریت دارید و هیچ ساعتی هم در اختیار شما نیست.

این را می‌دانید که فتیله‌ها هر کدام دقیقا در طول مدت یک ساعت از یک سر تا سر دیگر به صورت کامل می‌سوزند. سرعت سوختن آنها هم یکنواخت نیست.

با این دو فتیله چطور می‌توانید مدت زمان ۴۵ دقیقه را اندازه بگیرید؟

پاسخ:

یک سر هر دو فتیله را روشن کنید. هم‌زمان سر دیگر یکی از فتیله‌ها را هم روشن کنید.

فتیله‌ای که از هر دو طرف روشن شده در عرض نیم ساعت به طور کامل می‌سوزد. به محض این که این اتفاق افتاد سر دیگر فتیله بعدی را که تاالان نیم ساعت سوخته، روشن کنید.

در این صورت این فتیله که از هر دوطرف می‌سوزد در عرض 15 دقیقه تمام خواهد شد و این یعنی 45 دقیقه از زمان شروع کار.

معماهای قبلی را حل کنید: