نهنگی که با مربی‌اش سلام و خداحافظی می‌کند

نهنگی که با مربی‌اش سلام و خداحافظی می‌کند

یک نهنگ اورکا معروف به نهنگ قاتل در فرانسه می‌تواند حرکات صورت مربی خود را تقلید کند و به انگلیسی سلام و خداحافظ بگوید.

به نظر می‌آید این اولین بار است که این نوع نهنگ می‌تواند چنین اصواتی را تولید کند.

این نهنگ ۱۶ ساله ماده به نام ویکی از مربی خود کلمات انگلیسی "هلو" به معنی سلام و "بای‌بای" به معنای خداحافظ را یاد گرفته است.