پای صحبت نویسنده کتاب های آشپزی؛ نایجل اسلایتر از سفرش به ایران می‌گوید

پای صحبت نویسنده کتاب های آشپزی؛ نایجل اسلایتر از سفرش به ایران می‌گوید

پارسال نایجل اسلیتر بهمراه تیم فیلمبرداریش برای تهیه برنامه های آشپزی به ایران سفر کرد.آقای اسلیتر روزنامه نگار و نویسنده کتاب های آشپزی است که برنامه های آشپزی هم اجرا می کند. آناهیتا شمس در لندن به خانه او رفته تا بیشتر درباره سفرش به ایران از او بپرسد.