اعتراض‌های عراق: زنانی که روی دیوارهای بغداد به تصویر کشیده شدند

زنان عراق

منبع تصویر، AFP

از مهر ماه امسال موجی از تظاهرات ضد دولتی عراق را فرا گرفته است. در این تظاهرات، قشرهای مختلف عراقی‌ها حضور دارند و در کشوری که به طور سنتی مردسالارانه است، زنان در این اعتراض‌ها، نقش مهم و کلیدی داشته‌اند.

نقش برجسته زنان عراقی در این تظاهرات، روی دیوارهای بغداد، پایتخت به تصویر کشیده شده است.

منبع تصویر، AFP

منبع تصویر، AFP

میدان تحریر بغداد، کانون اعتراضات ضد دولتی، به مرکز مقاومت خلاقانه تبدیل شده است.

منبع تصویر، AFP

منبع تصویر، AFP

نقاشی‌های دیواری، ادای احترامی به قدرت و توان و روحیه زنان عراقی است.

منبع تصویر، AFP

منبع تصویر، AFP

این نقاشی‌های دیواری عمدتا توسط خود زنان تهیه شده‌اند و به نقش فعال و فزاینده آنها در شکل دادن به آینده‌شان می‌پردازند.

منبع تصویر، AFP

منبع تصویر، AFP

منبع تصویر، Reuters

منبع تصویر، AFP

زنان به رغم مخالفت والدین و شوهرانشان به دلایل نگرانی از امنیت جانی در تظاهرات شرکت کردند. بیش از ۴۰۰ نفر در این اعتراضات ضد دولتی کشته شده‌اند. شماری از زنان به طور مخفیانه در این تظاهرات حضور داشتند.

منبع تصویر، AFP

زنان در گذشته عمدتا از سوی جنبش‌های سیاسی نادیده گرفته می‌شدند. نبود اهداف و دستور کار سیاسی در این تظاهرات باعث شده تا آنها مشارکت داشته باشند.

منبع تصویر، AFP

عراق جامعه‌ای است که زنان و مردان به ندرت دوشادوش یکدیگر در تظاهرات شرکت کرده‌اند اما این بار مشارکت آنها برای رسیدن به یک هدف مشترک، دستاورد اجتماعی چشمگیری است.

منبع تصویر، Reuters

حق کپی رایت محفوظ است