اعتراض‌های عراق: زنانی که روی دیوارهای بغداد به تصویر کشیده شدند

زنان عراق حق نشر عکس AFP

از مهر ماه امسال موجی از تظاهرات ضد دولتی عراق را فرا گرفته است. در این تظاهرات، قشرهای مختلف عراقی‌ها حضور دارند و در کشوری که به طور سنتی مردسالارانه است، زنان در این اعتراض‌ها، نقش مهم و کلیدی داشته‌اند.

نقش برجسته زنان عراقی در این تظاهرات، روی دیوارهای بغداد، پایتخت به تصویر کشیده شده است.

زنان عراق حق نشر عکس AFP
زنان عراق حق نشر عکس AFP

میدان تحریر بغداد، کانون اعتراضات ضد دولتی، به مرکز مقاومت خلاقانه تبدیل شده است.

زنان عراق حق نشر عکس AFP
زنان عراق حق نشر عکس AFP

نقاشی‌های دیواری، ادای احترامی به قدرت و توان و روحیه زنان عراقی است.

زنان عراق حق نشر عکس AFP
زنان عراق حق نشر عکس AFP

این نقاشی‌های دیواری عمدتا توسط خود زنان تهیه شده‌اند و به نقش فعال و فزاینده آنها در شکل دادن به آینده‌شان می‌پردازند.

زنان عراق حق نشر عکس AFP
زنان عراق حق نشر عکس AFP
زنان عراق حق نشر عکس Reuters
زنان عراق حق نشر عکس AFP

زنان به رغم مخالفت والدین و شوهرانشان به دلایل نگرانی از امنیت جانی در تظاهرات شرکت کردند. بیش از ۴۰۰ نفر در این اعتراضات ضد دولتی کشته شده‌اند. شماری از زنان به طور مخفیانه در این تظاهرات حضور داشتند.

زنان عراق حق نشر عکس AFP

زنان در گذشته عمدتا از سوی جنبش‌های سیاسی نادیده گرفته می‌شدند. نبود اهداف و دستور کار سیاسی در این تظاهرات باعث شده تا آنها مشارکت داشته باشند.

زنان عراق حق نشر عکس AFP

عراق جامعه‌ای است که زنان و مردان به ندرت دوشادوش یکدیگر در تظاهرات شرکت کرده‌اند اما این بار مشارکت آنها برای رسیدن به یک هدف مشترک، دستاورد اجتماعی چشمگیری است.

زنان عراق حق نشر عکس Reuters

حق کپی رایت محفوظ است

موضوعات مرتبط