در تولید گزارش‌ها و مطالب بی‌بی‌سی مشارکت کنید #ازمابپرس

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
از طریق ابزار #ازمابپرس می‌توانید در تهیه گزارش‌ها و مطالب بی‌بی‌سی مشارکت کنید

جریان اخبار توقف‌ناپذیر است. ما هر روز در معرض جدیدترین اطلاعات درباره آخرین رویدادها قرار می‌گیریم.

می‌دانیم که خبرها یا موضوعاتی مورد علاقه مخاطبان ما هستند، اما ممکن است از نگاه ما پنهان بمانند و مطلبی درباره آنها منتشر نکنیم.

به همین دلیل است که قصد داریم در بی‌بی‌سی فارسی، این موضوعات و خبرهای مغفول را از زبان شما بشنویم. برای این کار از ابزار تازه‌ای به نام #ازمابپرس استفاده می‌کنیم تا بتوانیم پیشنهادهای شما برای انتشار مطالب تازه را به طور منظم و هدفمند در روند روزمره تصمیم‌های سردبیری بی‌بی‌سی فارسی بگنجانیم.

شما از طریق #ازمابپرس می‌توانید از ما سوال بپرسید یا پیشنهادهای خود برای انتشار اخبار و گزارش‌های مورد نظرتان را برای ما بفرستید.

#ازمابپرس چطور کار می‌کند؟

شما می‌توانید سوال‌ها و پیشنهادهای خود را از طریق فرم‌های #ازمابپرس در بخش‌های مختلف وبسایت برای ما بفرستید و ما در تحریریه بی‌بی‌سی فارسی سوال‌های شما را بررسی می‌کنیم. جالب‌ترین سوال‌های شما، راهنمای ما خواهد بود تا گزارش یا مطلبی بر اساس آنها تهیه کنیم.

اگر تعداد سوال‌ها یا پیشنهادهای شما برای موضوع مشخصی زیاد باشد، آن سوال‌ها را به رای شما خواهیم گذاشت تا خود شما تصمیم بگیرید که ما برای تهیه مطالب و گزارش‌ها بر روی کدام سوال رسیده از سوی مخاطبان کار کنیم.

نتیجه کار ممکن است در قالب مطلبی تهیه شود که ما می‌نویسیم یا از کارشناسان می‌خواهیم آن را تهیه کنند، یا گزارشی باشد که خود شما برای تحقیقات بیشتر در تهیه آن به ما کمک کنید.

ما به دنبال تهیه و انتشار خبرها و گزارش‌هایی هستیم که ممکن است در جریان بی‌وقفه خبرهای روزانه به آنها توجهی نشود، ما به دنبال نگاهی تازه به رویدادهای روزمره هستیم، ما به دنبال خبرها و موضوعات محلی هستیم مغفول می‌مانند اما همه باید از آنها مطلع شوند.

در تهیه مطالب و گزارش‌های بی‌بی‌سی مشارکت کنید. ایده‌های شما تبدیل به خبرها وگزارش‌هایی در بی‌بی‌سی فارسی خواهند شد.

مطالبی که بر اساس سوال‌های مخاطبان منتشر کرده‌ایم:


جای چه مطالبی در بی‌بی‌سی فارسی خالی است؟ موضوع مورد نظرتان را پیشنهاد دهید تا ایده شما تبدیل به گزارش‌های بی‌بی‌سی شود.

سوال‌ها و پیشنهاد‌های خود را در فرم زیر برای ما بفرستید:

#ازمابپرس ابزاری است که به شما امکان می‌دهد تا با سوال‌های خود در تهیه مطالب و گزارش‌های بی‌بی‌سی فارسی سهیم شوید.