خانه نامزدهای ریاست جمهوری ایران کجاست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خانه نامزدهای ریاست جمهوری ایران کجاست؟

بیشتر نامزدهایی که صلاحیت‌شان برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ تایید شد٬ در شمال شهر تهران زندگی می‌کنند.