BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service
 از رسانه ها 
از رسانه ها شکست
ديپلماسی
وقت کشی
 گفت و گو 
گفت و گو همکاری با آژانس
عدم تعهد به قطعنامه
 ديدگاه 
ديدگاه تدبير سعودی
حلقه نجات
برای ايران؟
عينک آفتابی دوربين دار
روز هفتم:خبرهای روز


شرودر خواستار رفع اختلافات بر سر عراق شد

مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

گفتگوهای رابرتسون و رحمانوف

خرازی عليه سياسی شدن آژانس انرژی اتمی هشدار داد

' برای منع روسری مجوز قانونی وجود ندارد'

انفجار در مرکز بغداد يک کشته بر جای گذاشت

رييس هيات امنا بی بی سی شهادت می دهد

مظنون جديد در رابطه با قتل ليند

وعده حضور خويشاوندان زهرا کاظمی در محاکمه قاتل وی

کاهش توليد اوپک؛ شرکت هيات عراقی در اجلاس وزيران

کرزی خواستار مقابله با حمله از کشورهای همسايه شد

خانواده رفسنجانی و شايعه ثروتهای کلان

يک مقام گوانتانامو به جاسوسی متهم شد

گروگان گيری در عربستان سعودی

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

گرينويچ 11:56 - 21/06/2001
کنفرانس بين المللی تخريب آثارباستانی افغانستان
کنفرانس در مرکز مطالعات شرقی - آفريقايی دانشگاه لندن برگزارشد
کنفرانس در مرکز مطالعات شرقی - آفريقايی دانشگاه لندن برگزارشد
گزارشی از آصف معروف

در کنفرانس بين المللی تخريب آثارباستانی افغانستان که روز يکشنبه (17 ژوئن) در مرکز مطالعات شرقی - آفريقايی دانشگاه لندن برگزار شد، پژوهشگران بريتانيايی، فرانسوی وافغان گرد هم آمدند تا نگاهی داشته باشند به آثار فرهنگی افغانستان و تخريب آنها.

اين کنفرانس به ميزبانی سفارت افغانستان در لندن ومراکز فرهنگی افغان مستقردربريتانيا برگزار شد.

لطيف جلالی رئيس سابق راديو افغانستان واز دانشمندان افغان مقيم آمريکا يکی از سخنرانان ، اين انديشه که آيا افغانستان کشوريست که در گذشته زندگی می کند را مطرح کرد .

آقای جلالی گفت جنگهای خانمانسوز دودهه اخير، اين کشوررا دست کم يک سده از کاروان زندگی امروز به عقب کشيده است.

به گفته او از اينجاست که مردم افغانستان تلاش دارند تا هويت برباد رفته در جنگ را با نمادهای سترگ فرهنگی وتاريخی باستانی گره بزنند ودرگذشته زندگی کنند.

آقای جلالی گفت: ولی در چنين حالی، نابود کردن ميراثهای فرهنگی بدست اميران کنونی چه معنايی دارد جز نابودی کامل هويت افغانستان!


پروفسور مايکل بری

از ديگر سخنرانان اين کنفرانس پروفسورمايکل بری، ازموسسه علمی، فرهنگی وآموزشی سازمان ملل متحد- يونسکو - بود که در مورد افغانستان مطالعات زيادی انجام داده است.

او تحليلی از رابطه آثار مولانا عبدالرحمان جامی شاعر ومتصوف بزرگ، و استاد بهزاد نقاش مينياتور در سده پانزدهم ميلادی ارائه کرد.

آقای بری گفت وقتی جامی عارف و روحانی برجسته زمانش تصويرگری بهزاد را ستايش وتائيد می کند، پس اقدامات کنونی طالبان نمی تواند برمبنای دستورات اسلامی استوارباشد.

او اقدامات طالبان در نابودی آثارنقاشی وپيکره ها را تلاشی برای امحای هويت واستقلال افغانستان ارزيابی کرد وگفت کشوری که بيش از هزار سال است که اسلام در آن رواج دارد وخود مهد برجسته ترين روحانيون اسلامی است چطور می تواند، محلی باشد برای آموزش وقرائت جديد از اسلام.


مجسمه بودا
ساير سخنرانان مانند پروفسورديويد مک دول استاد سابق دانشگاه دارام بريتانيا، در رابطه با جانشينان اسکندر کبير و پروفسور ديويد بيور از دانشگاه لندن در باره کوشانيان مقالاتی ارايه کردند.

شريف فايض، پژوهشگرافغان که از آمريکا به کنفرانس دعوت شده بود در زمينه اينکه چرا طالبان مجسمه های بلند بودا را نابود کردند سخنرانی کرد. او دلايل سياسی وايديولوژيک را مطرح کرد .

آقای فايض گفت طالبان پيش از شکستن مجسه ها، آنها را به فروش رسانيده بودند و سپس برای اينکه بدنامی اين قضيه بيشتر نشود رهبران طالبان به نابودی مجسمه ها فتوا دادند.

پيشينه تاريخی باميان ومروری بر داشته های باستانی افغانستان وغارت آثار فرهنگی موضوعات جلسه دوم کنفرانس بود که اساتيد وپژوهشگران افغان درآن سخنرانی کرده و مقالاتی ارائه دادند.


يکی از آثار موزه کابل که ناپديد شده است
زمريالی طرزی باستان شناس افغان واستاد دانشگاه استرازبورگ در فرانسه ويک باستان شناس جوان فرانسوی نگاهی به کاوشهای خودسرانه غارتگران و همچنين آثار گمشده باستانی افغانستان داشتند.

آنها تصويرهايی را به نمايش گذاشتند که نشان ميداد چگونه به جای آثارباستانی ديروز، حالا مخروبه هايی به وجود آمده و مجسمه ها و ديگر آثار باستانی افغانستان اکنون نزد کلکسيونرها و در موزه هايی درآمريکا و ژاپن نگهداری می شود.

آقای طرزی با اشاره به موارد اخير تخريب ميراث فرهنگی افغانستان گفت، شايد بهتر باشد اين آثار و محلات تخريب شده به همين شکل به عنوان مظهری از جهالت يک گروه در سال دوهزار ويک برای نسل آينده حفظ شود.

قرار است مقالات کنفرانس بصورت کتاب منتشر شود.

صفحه نخست
درباره ما
تماس با ما

برنامه های راديو
شيوه شنيدن
Listen Here بامدادی 1
Listen Here بامدادی 2
Listen Here نيمروزی
Listen Here آسيای ميانه
Listen Here شامگاهی
Listen Here شبانگاهی
Listen Here صحبت اهل نظر
Listen Here روز هفتم

بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk
اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر
بالا ^^ Copyright BBC
صفحه نخست | درباره ما | تماس با ما
راديو بی بی سی: برنامه های راديو | شيوه شنيدن