BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service
 از رسانه ها 
از رسانه ها شکست
ديپلماسی
وقت کشی
 گفت و گو 
گفت و گو همکاری با آژانس
عدم تعهد به قطعنامه
 ديدگاه 
ديدگاه تدبير سعودی
حلقه نجات
برای ايران؟
عينک آفتابی دوربين دار
روز هفتم:خبرهای روز


شرودر خواستار رفع اختلافات بر سر عراق شد

مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

گفتگوهای رابرتسون و رحمانوف

خرازی عليه سياسی شدن آژانس انرژی اتمی هشدار داد

' برای منع روسری مجوز قانونی وجود ندارد'

انفجار در مرکز بغداد يک کشته بر جای گذاشت

رييس هيات امنا بی بی سی شهادت می دهد

مظنون جديد در رابطه با قتل ليند

وعده حضور خويشاوندان زهرا کاظمی در محاکمه قاتل وی

کاهش توليد اوپک؛ شرکت هيات عراقی در اجلاس وزيران

کرزی خواستار مقابله با حمله از کشورهای همسايه شد

خانواده رفسنجانی و شايعه ثروتهای کلان

يک مقام گوانتانامو به جاسوسی متهم شد

گروگان گيری در عربستان سعودی

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

گرينويچ 11:38 - 10/10/2001
تروريسم چيست؟
فلسطينيها می گويند که اسراييل به تروريسم متوسل می شود
فلسطينيها می گويند که اسراييل به تروريسم متوسل می شود
بارنبی ميسون، خبرنگار ديپلماتيك بی بی سی

اتحاديه اروپا در حال سرعت بخشيدن به وضع قوانينی است كه برای مقابله سريعتر و موثرتر با تروريسم در كليه 15 كشور عضو آن طراحی شده است. تدابير پيشنهاد شده شامل جايگزينی حكم اخراج مظنونان با جلب آنهاست و تعريفی عمومی از تروريسم ارايه می دهد.

به دنبال حملات ويرانگر به نيويورك و واشنگتن، اكنون موضوع بحث برافراشتن علم جنگ عليه تروريست هاست. به دام انداختن تروريست ها به هر طريق ممكن و تجزيه شبكه هايی كه در بسياری از كشورها فعاليت می كنند، از ويژگيهای اين جنگ است.

بحث هميشگی
كمتر كسی پيدا می شود كه كوبيدن هواپيمای پر از مسافر به مركز تجارت جهانی را بدترين نوع تروريسم نداند. اما خشم ناشی از حملات باعث شده است اين مساله كه هنوز بر سر معنی اين كلمه اختلاف هست پنهان بماند.

بحث بر سر اين كه چه كسی تروريست و چه كسی مبارز راه آزادی است هنوز در بسياری زمينه ها پايان نيافته است.

تاكنون تنها چند كشور عضو اتحاديه اروپا تعريف تروريسم را در قوانين خود گنجانده اند. يكی از اين كشورها بريتانياست.

”قانون تروريسم 2000“ بزرگترين مصوبه درباره تروريسم درسراسر اين اتحاديه است.

بر اساس اين قانون، تروريسم يعنی انجام دادن يا تهديد به انجام اعمالی كه هدف آن نفوذ بر دولت يا عموم مردم برای دست يافتن به يك آرمان سياسی، مذهبی يا ايدئولوژيكی است. اين گونه اعمال شامل خشونت جدی عليه مردم يا به خطر انداختن جان افراد، به خطر افكندن سلامت و امنيت عموم، يا خسارت جدی به دارايی هاست.

فهرست مشخص
پيشنهادی كه توسط كميسيون اروپايی طرح شده است شامل طيف گسترده تری از جنايات مشخصی تحت عنوان تروريسم است.


اسپانيا می خواهد مبارزه با "ای تی ای" بخشی از جنگ با تروريسم باشد
اين فهرست شامل قتل نفس، گروگان گيری، تصرف وسايل نقليه عمومی، انتشار مواد آلوده کننده و ايجاد اختلال در شبكه های رايانه ای است.

اما مصوبه پيشنهادی اتحاديه اروپا، انگيزه های تروريستی - سياسی مذهبی يا ايدئولوژيكی - را تعريف نمی كند. درعوض می گويد كه تروريسم يك حمله عمدی به وسيله يك گروه يا فرد عليه يك كشور، نهادهای آن و مردمش است، كه هدف آن ارعاب آنها و لطمه زدن يا تخريب ساختارهای
اجتماعی، سياسی و اقتصادی است.

اين تعريف خشك اما همه جانبه جای ويژه ای برای عمليات تروريستی كه ممكن است از دولت ها سربزند باز نكرده است. با اين حال اين موضوع بسيار مهم و ضمنا جنجال آفرين است.

ايالات متحده آمريكا هفت كشور را رسما به عنوان حاميان تروريسم معرفی كرده است: عراق، ايران، ليبی، سوريه، سودان، كره شمالی و سودان.

چندی قبل يك مامور اطلاعاتی كه ادعا می شود متعلق به ليبی بود از سوی يك دادگاه اسكاتلندی در هلند به جرم بمب گذاری در خط هوايی "پان آمريكن" كه در لاكربی سقوط كرد، محكوم شد.

در آن سوی اين معادله اعراب هستند كه اسراييل را به خاطر رفتارشان با فلسطينی ها به تروريسم متهم می كنند. اسراييل اين اتهام را غيرمنصفانه مي داند و آن را رد می كند. اسراييل مدت ها پيش از جرج بوش، می گفت كه خود درحال ”جنگ“ عليه تروريسم است.

زمانه در حال تغيير است
برخی اقدامات جنگی كه در گذشته به كار گرفته می شدند برای انديشه مدرن قابل قبول نيست.

بمباران سنگين لندن توسط نازی ها در جنگ جهانی دوم و بمباران شهرهای آلمان توسط انگلستان و آمريكا در پاسخ به آن حملات، با هدف درهم شكستن روحيه مردم صورت می گرفت، كه هر دو در رسيدن به چنين هدفی ناكام ماند.


ايران هم يکی از هفت کشوری است که از سوی آمريکا متهم به تروريسم شده است
تعريف عمومی اتحاديه اروپا از تروريسم به اين عرصه خطرناک پا نمی گذارد. مساله تعجب آورتر اين است كه، اين تعريف ميان حمله به غيرنظاميان و اعضای نيروهای امنيتی فرق نمی گذارد.

با اين حال، اين فرقی است كه اغلب مردم بدان قائل هستند. در سراسر جهان در مورد اين مساله كه غيرنظاميان يا رهگذران بی گناه - درمقابل نظاميانی كه در حملات غافگيرانه كشته می شوند- نبايد هدف قرار گيرند، توافق نظر وجود دارد.


مساله خاورميانه
اگر اين معيار را در مورد خاورميانه به كار بنديم، نيروهای امنيتی ياسر عرفات كه به سربازان اسراييلی شليك می كنند تروريست نيستند، اما يك بمبگذاری انتحاری در اتوبوس يا در بازار يك اقدام تروريستی است.

حماس، گروه اسلامی فلسطينی، با اين نظر مخالف است.

شيخ احمد ياسين، رهبر روحانی اين گروه، حملات انتحاری از سوی پيروانش را چنين توجيه می كند كه آن ها جوانانی هستند كه برای آزادی
وطن خود تلاش می كنند.

او گفت كه حملات عليه آمريكا بدون مقصود مشخصی بوده كه متجاوزان مرتكب آن شده اند. برخی ديگر از گروه های فلسطينی از حملات مسلحانه در خارج از منطقه ای كه خاك فلسطين می دانند، خودداری می ورزند.

برهان اصلی شيخ ياسين همان است كه جنگجويان آزادی به كار می گرفتند: درصورتی كه آرمان عادلانه باشد، به كار گرفتن هر وسيله ای برای رسيدن به آن حق است. به طور خلاصه: هدف وسيله را توجيه می كند.

نزاع منصفانه
به علاوه، برای حماس همه غيرنظاميان بيگناه نيستند. اين گروه می گويد كه همه يهوديانی كه در فلسطين - برای به شمار نياوردن اسراييل به كار رفته است- سكنی گزيده اند، هدف حمله هستند و بايد كشته شوند.

در بيشتر نقاط جهان اين ذهنيت بلافاصله طرد می شود.

اما ساير گروه هايی كه برای گرفتن سرزمينی يا استقلال می جنگند روش های مشابهی را در كنار جنگ های چريكی اتخاذ كرده اند.

يك نمونه استفاده پياپی از بمبگذاری انتحاري توسط ببرهای تاميل در اماكن عمومي سريلانكا است. آنان همچنين به روستاهای ”سينليز“ (قوم غالب در سريلانكا) كه متعلق به خود می دانند حمله كرده اند.

يكی از عواقب حملات نيويورك و واشنگتن اين بود كه برخی دولت ها را تشويق كرده است به آمريكا يادآور شوند آنان در كشورهای خود از سوی كسانی كه به عنوان تروريست طبقه بندی می شوند، روبرو هستند.

مشکل همه
روس ها يادآور شدند كه تاكنون چندين بار تاكيد كرده اند كه شورش در چچن، كه تا حدودی از كسانی مانند بن لادن الهام می گيرد، مظهر تروريسم بين المللی است.

چينی ها تقاضا می كنند كه آمريكا بايد تلاش آن ها برای سركوب جدايی طلبان مسلمان در غرب منطقه "ژينجيانگ" را درك كند.


چينی های برای سرکوب جدايی طلبان ژينجيانگ تلاش می کنند
و اسپانيايی ها می گويند كه جنگ عليه تروريسم بايد كليه تروريست ها، از جمله گروه ”ای تی ای“ را در برگيرد كه برای دست يافتن به يك ايالت مستقل باسك اقدام به بمبگذاری در اتومبيل ها و تيراندازی می كنند.

آنها مي گويند ”ای تی ای“ نبايد فقط به خاطر اين كه به اندازه مهاجمان مركز تجارت جهانی افراطی نيست، تروريست شناخته نشود.

”تروريست“ كلمه ای است كه هر كسی به راحتی می تواند عليه دشمنانش به كار برد. به همين دليل در استفاده از آن بارها لغزش رخ داده و يا از آن سواستفاده شده است.

اما اكنون در اين باره كه حمله بدون تبعيض عليه افراد غيرنظامی، مساله ای غيرقابل تحمل است توافق نظر گسترده تری پديد آمده است، حالا هر تعريفی روی آن گذاشته شود.

حتی با اين كه تعريف تروريسم دست نيافتنی است، اغلب مردم فكر می كنند كه با مشاهده يك واقعه به تروريستی بودن آن پی می برند و مردم روز يازدهم سپتامبر سال 2001 شاهد چنين واقعه ای در جنوب مانهاتان بودند.
صفحه نخست
درباره ما
تماس با ما

برنامه های راديو
شيوه شنيدن
Listen Here بامدادی 1
Listen Here بامدادی 2
Listen Here نيمروزی
Listen Here آسيای ميانه
Listen Here شامگاهی
Listen Here شبانگاهی
Listen Here صحبت اهل نظر
Listen Here روز هفتم

بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk
اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر
بالا ^^ Copyright BBC
صفحه نخست | درباره ما | تماس با ما
راديو بی بی سی: برنامه های راديو | شيوه شنيدن