BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service
 از رسانه ها 
از رسانه ها شکست
ديپلماسی
وقت کشی
 گفت و گو 
گفت و گو همکاری با آژانس
عدم تعهد به قطعنامه
 ديدگاه 
ديدگاه تدبير سعودی
حلقه نجات
برای ايران؟
عينک آفتابی دوربين دار
روز هفتم
:خبرهای روز


شرودر خواستار رفع اختلافات بر سر عراق شد

مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

گفتگوهای رابرتسون و رحمانوف

خرازی عليه سياسی شدن آژانس انرژی اتمی هشدار داد

' برای منع روسری مجوز قانونی وجود ندارد'

انفجار در مرکز بغداد يک کشته بر جای گذاشت

رييس هيات امنا بی بی سی شهادت می دهد

مظنون جديد در رابطه با قتل ليند

وعده حضور خويشاوندان زهرا کاظمی در محاکمه قاتل وی

کاهش توليد اوپک؛ شرکت هيات عراقی در اجلاس وزيران

کرزی خواستار مقابله با حمله از کشورهای همسايه شد

خانواده رفسنجانی و شايعه ثروتهای کلان

يک مقام گوانتانامو به جاسوسی متهم شد

گروگان گيری در عربستان سعودی

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

 
صفحه نخست 

گرينويچ 12:37 - 29/07/2003

آمريکا از ايران چه می خواهد؟ (بخش چهارم و آخر)

جرج بوش ايران را بخشی از يک محور شرارت ناميده است
جرج بوش ايران را بخشی از يک محور شرارت ناميده است

برای خواندن بخش نخست گزارش اينجا را کليک کنيد

برای خواندن بخش دوم گزارش اينجا را کليک کنيد

برای خواندن بخش سوم گزارش اينجا را کليک کنيد

راجر هاردی تحليلگر بی بی سی در امور خاورميانه برای پرداختن به موضوع روابط ايران و آمريکا در شرايط کنونی، سفری به واشنگتن کرده و پای صحبت صاحبنظران و کارشناسان نشسته است. حاصل اين سفر، گزارشی است در چهار بخش که بخش نهايی آن را اينجا می خوانيد:

با اين که دولت آمريکا، ايران را بخشی از محور شرارت ناميده است اما به باور بسياری، سياست آن کشور در قبال حکومت روحانی ايران هنوز روشن نيست. واشنگتن در کوتاه و دراز مدت چه راه هايی در اين مورد پيش رو دارد؟

سياست خارجی آمريکا به همراه متحدانش در اتحاديه اروپا ، روسيه ، ژاپن ، ... اين است که با افزاةش فشار بر ايران، اين کشور را وادار به بازرسی های دقيقتر از تاسيسات هسته ای خود کند.


حتی اگر ايران با بازرسی های گسترده تر هسته ای موافقت کند مشکلات اساسی بين آمريکا و ايران همچنان باقی است. اتهامات آمريکا عليه ايران که می گويد ايران با گروه های تروريستی در ارتباط است، مخالفت ايران با روند صلح خاورميانه و سرکوب حقوق بشردر ايران از جمله اين مشکلات است
ايران با اين موضوع مخالفت نکرده است، اما ظاهرا سعی دارد در برابر موافقت با بازرسی بيشتر ازتسليحات هسته ای اش امتيازاتی کسب کند.

اما حتی اگر ايران با بازرسی های گسترده تر هسته ای موافقت کند مشکلات اساسی بين آمريکا و ايران همچنان باقی است. اتهامات آمريکا عليه ايران که می گويد ايران با گروه های تروريستی در ارتباط است، مخالفت ايران با روند صلح خاورميانه و سرکوب حقوق بشردر ايران از جمله اين مشکلات است.

سياستهای احتمالی آمريکا در قبال ايران شامل تصميم احتمالی به برقراری رابطه و يا اتخاذ برخوردی به مراتب تندتر در جهت تغيير حکومت در آن کشور می شود.

منظور از تصميم احتمالی آمريکا به برقراری ارتباط با ايران همان گفتگو با دولت آن کشور وهمچنين ترغيب ايران به اصلاح رفتارش است. اين سياست مورد تائيد يک عضو سابق کنگره، لی هميلتون، يکی از سياستمداران دموکرات کهنه کار آمريکا است.

سناتور هاميلتون می گويد:" به نظر من، ما در آمريکا، در حالی که بايد موضوع سلاح های هسته ای را در صدر اولويت هايمان قرار دهيم، بايد هم زمان سعی کنيم با ايران در مورد برخی از اين مسائل ارتباط برقرار کنيم. يک چنين ارتباطی بايد با دقت و احتياط صورت بگيرد. اما فکر می کنم از اين طريق در درازمدت، شايد اميد به بهبودی در روابط باشد. ما نبايد تمام سرمايه گذاری هايمان در آينده ايران را منوط به تغيير حکومت در اين کشور بدانيم."


تعدادی از "محافظه کاران نو" در آمريکا برای مقابله با "تهديد ايران" با حمله نظامی و برای مثال بمباران تاسيسات هسته ای اين کشور موافقند. اما غالب آنها حمله نظامی را يک قمار می دانند و آميزه ای از اعمال فشار به منظور تضعيف حکومت و تشويق نارضائی را ترجيح می دهند
لی هميلتون با تندروها در آمريکا چه در داخل و چه در خارج از دولت آقای بوش که معتقدند حکومت ايران اصلاح ناپذير است و چاره ای جز براندازی آن نيست، مخالفت می کند.

سياست براندازی حکومت در ايران همان نقطه نظر جمهوريخواهان افراطی در آمريکا موسوم به "محافطه کاران نو" است.

جاشوآ موراوچيک از 'American Enterprise' که موسسه ای با گرايش به افکار راستگرايانه است، يکی از شخصيتهای برجسته در جمع محافظه کاران نو محسوب می شود.

او می گويد:" به نظر من تغيير حکومت در ايران هدف بی چون و چرای دولت آقای بوش هم در جهت برخورد با موضوع محور شرارت و هم در ارتباط با با سند رسمی امنيت ملی که آقای رئيس جمهور ماه سپتامبر گذشته امضاء کرد، است."

گزارش امنيت ملی که جرج بوش سال گذشته امضا کرد و به "دکترين بوش" شهرت يافته است، شامل اقدامات پيشگيرانه در مقابل هر تهديد عليه آمريکا می شود.

تعدادی از "محافظه کاران نو" در آمريکا برای مقابله با "تهديد ايران" با حمله نظامی و برای مثال بمباران تاسيسات هسته ای اين کشور موافقند. اما غالب آنها حمله نظامی را نوعی قمار می دانند و آميزه ای از اعمال فشار به منظور تضعيف حکومت و تشويق نارضائی را ترجيح می دهند.


چه درست چه غلط محافظه کاران نو در آمريکا ايران را کشوری در لبه پرتگاه می بينند که با تلنگری از درون متحول می شود و اين همان هدفی است که آنها دنبال می کنند. اما اين اتفاق با سرعت رخ نخواهد داد و احتمالا تا زمانی که آقای بوش دور دوم رياست جمهوری را آغاز نکرده باشد آنها با بوق و کرنا اين موضوع را مطرح نخواهند کرد. اگر ساده بيان کنيم، از جنبه سياست داخلی آمريکا تغيير حکومت در ايران باعث پيروزی جمهوری خواهان در انتخابات رياست جمهوری در آمريکا نمی شود
رعد القادری، کارشناس مسائل خاورميانه
اما يک سوال اساسی اين است که آيا قدرت "محافظه کاران نو" در آمريکا رو به افزايش است يا رو به کاهش و در واقع آيا دوران آنها به پايان رسيده است؟

مايکل هرش يکی از سردبيران ارشد در مجله نيوزويک و نگارنده کتابی جديد در مورد سياست خارجی آمريکا می گويد: " احتمالا نقطه اوج برای مکتب محافظه کاران نو آمريکا، پس از رخداد حملات يازدهم سپتامبر 2001 به آمريکا، روزی بود که مجسمه صدام حسين در بغداد به پائين کشيده شد. از آن به بعد و در رابطه با بازسازی عراق پس از جنگ، وضعيت را به يک باتلاق تشبيه کنيم."

مايکل هرش می افزايد:" روشن است محافظه کاران آمريکا دستور کاری تقريبا محدود و متمرکزی برای تغيير حکومت دارند. آنها اصل را بر اين قرار می دهند که کشورها و ملت ها خواهان پيروی از طرز تفکر دوران رياست جمهوری دونالد ريگان هستند. خواسته آنها به حدی عميق است که خود به خود به سوی انقلاب دمکراتيک و گذار به بازار آزاد می شتابند. البته وضعيت در عراق پس از جنگ اينگونه نبوده است. فکر می کنم دوران شکوفائی محافظه کاران نو آمريکا تا حدی به پايان رسيده است. به نظرمن در حال حاضر موضوع حاد جهت و سوی سياست در دولت آقای بوش است."

اما حتی اگر محافظه کاران نو در آمريکا به طور موقت تضعيف شده اند، يقينا از گود خارج نشده اند. آنها مصمم و بانفوذند و برخی از آنها در مسند قدرت در واشنگتن در انتظار نشسته اند تا جرج بوش در انتخابات سال آينده پيروز شود.


در محافل واشنگتن شايع است که محافظه کاران نو تمايلی به اشغال ايران مانند آنچه در عراق شاهدش بوديم ندارند بلکه ترجيح می دهند از طريق اقدامات نامشهود حکومت ايران متزلزل شود
رعد القادری کارشناس مسائل خاورميانه در شرکت مشاوران انرژی " پی اف سی" در واشنگتن می گويد: " اگر آقای بوش يک دوره ديگر رئيس جمهور شود آنوقت محافظه کاران نو آمريکا برای پيشبرد دستور کارشان در مورد ايران آماده خواهند بود."

او همچنين می گويد: " چه درست چه غلط محافظه کاران نو در آمريکا ايران را کشوری در لبه پرتگاه می بينند که با تلنگری از درون متحول می شود و اين همان هدفی است که آنها دنبال می کنند. اما اين اتفاق با سرعت رخ نخواهد داد و احتمالا تا زمانی که آقای بوش دور دوم رياست جمهوری را آغاز نکرده باشد آنها با بوق و کرنا اين موضوع را مطرح نخواهند کرد. اگر ساده بيان کنيم، از جنبه سياست داخلی آمريکا تغيير حکومت در ايران باعث پيروزی جمهوریخواهان در انتخابات رياست جمهوری در آمريکا نمی شود."

در محافل واشنگتن شايع است که محافظه کاران نو تمايلی به اشغال ايران مانند آنچه در عراق شاهدش بوديم ندارند بلکه ترجيح می دهند از راههای پنهان حکومت ايران را متزلزل کنند.

اتخاذ چنين راهی برای برخی مقامات آمريکايی و متحدين آن کشور که مايل به اعمال فشار چند جانبه بر ايران و نه ماجراجويی های يک جانبه و خطرناک هستند بسيار سوال برانگيز است.

در حال حاضر سياست آمريکا در يک وضعيت بلاتکليفی است اما سياستمداران آمريکا بالاخره بايد تصميم بگيرند که آيا برای تغيير رفتار ايران خواستار مذاکره با روحانيون هستند يا به اميد ساقط شدن اين روحانيون، خواستار انزوای آنها هستند.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما