BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 فرهنگی  
جلال آل احمد
و نثر برون گرای
فارسی
 مردم افغانستان چه می گويند؟ 
افغانستان
و يازدهم
سپتامبر
 پزشکان بدون مرز 
تيمارستانها
فراموشخانه
نيستند

 قانون اساسی، ميثاق ملی


قانون اساسی، ميثاق ملی

تاجيکستان: صفحه ويژه


تاجيکستان: صفحه ويژه

:خبرهای روز


گفتگوهای رابرتسون و رحمانوف

کرزی خواستار مقابله با حمله از کشورهای همسايه شد

خليلزاد و ماموريتی دشوار

يک مقام گوانتانامو به جاسوسی متهم شد

نشست وزرای کشور سی آی اس

'مردم بايد اصلاحات در وزارت دفاع را تاييد کنند'

'اقتصاد افغانستان سی درصد رشد داشته است'

جنبش دانشجويی افغانستان، در آغاز راه

تجليل از روز جهانی صلح

تشکيل گروه مقاومت طالبان

تلفات حمله نظامی آمريکا در افغانستان

اعتبارات بانک آسيايی توسعه به دولت تاجيکستان

آمريکا ميزان کمک به بازسازی افغانستان را افزايش می دهد

موسسه خيريه بريتانيايی از نحوه امدادرسانی در افغانستان انتقاد کرد

تمديد مهلت بازپرداخت وام پاکستان به تاجيکستان

 
صفحه نخست > منطقه 

گرينويچ 15:56 - 10/09/2003

تيمارستانها فراموشخانه نيستند

تنها 40 درصد از بيماران روانی با امکانات موجود تيمارستان ها قابل نگهداری و مراقبت هستند
تنها 40 درصد از بيماران روانی با امکانات موجود تيمارستان ها قابل نگهداری و مراقبت هستند

شمسيه قاسم در دوشنبه

سازمان پزشکان بدون مرز در پايان ماموريت خود در تاجيکستان و اجرای طرحی در زمينه کمک به تيمارستانهای اين کشور به سازمانهای بين المللی مستقر در تاجيکستان هشدار داده است که بخش روان پزشکی اين کشور به کمکهای مالی و فنی شديدا نياز دارد. اين سازمان همچنين پيشنهادات خود در مورد اصلاحات عرصه روان پزشکی را به وزارت بهداشت تاجيکستان ارائه کرده است.


پل مک فان، رئيس نمايندگی پزشکان بدون مرز در تاجيکستان
سازمان پزشکان بدون مرز هلند طی 6 سال ماموريت خود در تاجيکستان تنها سازمان بين المللی يی بوده است که به مراکز بهداشتی و تيمارستانهای اين کشور کمکهای بشردوستانه دارويی و غذايی ارائه کرده است.

مسئولين نمايندگی سازمان پزشکان بدون مرز در تاجيکستان با برگزاری يک مراسم ويژه تحت عنوان «آيا مرا به ياد داری؟» نمايندگان سفارتهای کشورهای خارجی و سازمانهای بين المللی مستقر در اين کشور را از مشکلات موجود در بخش روان پزشکی و وضع نگران کننده بيماران روانی در تاجيکستان مطلع کرده است.

پل مکفان، رئيس نمايندگی سازمان پزشکان بدون مرز در تاجيکستان گفت که دولت اين کشور بدون کمک مالی و فنی سازمانهای امداد بين المللی نمی تواند مشکلات موجود در اين عرصه را حل کند.

آقای مکفان گفت که حالا در تاجيکستان 16 تيمارستان فعال است و سازمان پزشکان بدون مرز که از سال 1997 بدين سو در اين کشور فعاليت دارد، به اين تيمارستانها کمکهای مختلف بشردوستانه، نظير مواد غذايی، لباس و دارو ارائه کرده است.


بيماران روانی فراموش شده اند؟
آقای مکفان افزود به دليل پايان يافتن ماموريت سازمان آنها در تاجيکستان سه ماه است که اين تيمارستانها از کمکهای بشردوستانه سازمان پزشکان بدون مرز برخوردار نيستند: "در حال حاضر مشکل اصلی در اين تيمارستانها کمبود مواد غذايی است. اما با فرارسی زمستان اين تيمارستانها امکان دارد به بحران عميقتری مواجه شوند. مسلم است که حالا بيماران روانی به کمکهای بشردوستانه محتاج هستند."

اقای مکفان همزمان می گويد کمکهای بشردوستانه تنها برای مدتی مشکل روان بيماران را حل خواهد کرد، و از اين رو وزارت بهداشت تاجيکستان بايد برای بهبود بخش روان پزشکی در اين کشور برنامه مشخص و بلند مدتی را روی دست بگيرد:

"مثلا مداوای حدود 60 درصد بيمارانی که در تيمارستانهای تاجيکستان به سر می برند، امکان ندارد. اين افراد نبايد در تيمارستانها، بلکه بايد در مراکز ويژه وزارت تامين اجتماعی تاجيکستان تحت مراقبت قرار بگيرند. و در اين صورت وزارت تامين اجتماعی موظف است مشکل تامين برخی از اين افراد را با مواد غذايی و دارويی بر عهده بگيرد."


تيمارستان ها با حد اقل امکانات اداره می شوند
سازمان پزشکان بدون مرز برای بهبود وضعيت بخش روان پزشکی در تاجيکستان به وزارت بهداشت اين کشور برخی از پيشنهادات خود را ارائه کرده است. از جمله از وزارت بهداشت تاجيکستان خواسته می شود که برای حل مشکلات اين عرصه اولويت قائل شود. اين سازمان همچنين پيشنهاد کرده است که وزارت بهداشت تاجيکستان با کمک سازمانهای بين المللی برنامه استراتژی بلند مدتی را در اين زمينه تهيه و اجرا کند.

مسئولين وزارت بهداشت تاجيکستان می گويند با برنامه خواربار جهانی سازمان ملل متحد توافق کرده اند تا به تيمارستانهای اين کشور کمکهای انسانی نظير مواد غذايی، لباس و وسائل مورد نياز اوليه ارائه کند.

در جلسه بررسی مشکلات روان بيماران و وضع تيمارستانها در تاجيکستان همچنين نمايشگاه عکسهای بيماران و تيمارستانها برگزار شد. برای شرکت کنندگان اين مراسم فيلم مستند «آيا مرا به ياد داری؟» به نمايش در آمد که در باره سرنوشت برخی از بيماران روانی حکايت می کند.


از نمايشگاه عکس "مرا به ياد داری؟"


 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما