BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 فرهنگی  
جلال آل احمد
و نثر برون گرای
فارسی
 مردم افغانستان چه می گويند؟ 
افغانستان
و يازدهم
سپتامبر
 پزشکان بدون مرز 
تيمارستانها
فراموشخانه
نيستند

 قانون اساسی، ميثاق ملی


قانون اساسی، ميثاق ملی

تاجيکستان: صفحه ويژه


تاجيکستان: صفحه ويژه

:خبرهای روز


گفتگوهای رابرتسون و رحمانوف

کرزی خواستار مقابله با حمله از کشورهای همسايه شد

خليلزاد و ماموريتی دشوار

يک مقام گوانتانامو به جاسوسی متهم شد

نشست وزرای کشور سی آی اس

'مردم بايد اصلاحات در وزارت دفاع را تاييد کنند'

'اقتصاد افغانستان سی درصد رشد داشته است'

جنبش دانشجويی افغانستان، در آغاز راه

تجليل از روز جهانی صلح

تشکيل گروه مقاومت طالبان

تلفات حمله نظامی آمريکا در افغانستان

اعتبارات بانک آسيايی توسعه به دولت تاجيکستان

آمريکا ميزان کمک به بازسازی افغانستان را افزايش می دهد

موسسه خيريه بريتانيايی از نحوه امدادرسانی در افغانستان انتقاد کرد

تمديد مهلت بازپرداخت وام پاکستان به تاجيکستان

 
صفحه نخست > منطقه 

گرينويچ 18:41 - 11/09/2003

افغانستان و يازده سپتامبر

زمانی برای سکوت: ساعت 10:29 روز پنجشنبه در نيويورک بازماندگان قربانيان يازده سپتامبر در محل برجهای فروريخته ياد آنها را گرامی می دارند
زمانی برای سکوت: ساعت 10:29 روز پنجشنبه در نيويورک بازماندگان قربانيان يازده سپتامبر در محل برجهای فروريخته ياد آنها را گرامی می دارند

داوود ناجی

حادثه يازدهم سپتامبر بيشترين تاثير را در جهان بر اوضاع سياسی و اجتماعی افغانستان گذاشت.

ديری نگذشت که طالبان تاب مقاومت در برابر حملات سنگين نيروهای ائتلاف بين المللی ضد تروريسم به رهبری امريکا را از دست دادند و " امارت اسلامی افغانستان" سقوط کرد.

اما اکنون که دو سال از آن روز می گذرد، وضعيت افغانستان چگونه است و افغانها به اين " دوسال" چگونه می نگرند؟

دستاوردهای يازده سپتامبر برای افغانستان

بيرون آمدن افغانستان از انزوای سياسی که حدود سه دهه دامن گير اين کشور بود و پيوستن آن به جامعه جهانی يکی از مواردی است که برخی از افغانها، از آن به عنوان مهم ترين پيامد مثبت حادثه يازدهم سپتامبر برای افغانستان نام می برند.


توجه و کمک کشورهای متعدد برای باز سازی افغانستان، ايجاد يک دولت مشروع و پايان جنگ های داخلی ميان افغانها از نتايجی است که بعد از حادثه يازدهم سپتامبر نصيب افغانستان شد.
عبدالسلام رحيمی، معاون وزارت دارايی
عبدالسلام رحيمی معاون مالی وزارت دارايی افغانستان، دراين مورد می گويد:" برای افغانستان برگزاری کنفرانس " بن" که در نتيجه آن اين کشور مجددا جايگاهش را درجامعه جهانی باز يافت و از فراموشی بيرون آمد، يک دستاورد مهم است ".

آقای رحيمی ، "توجه و کمک کشورهای متعدد برای باز سازی افغانستان ، ايجاد يک دولت مشروع و پايان جنگ های داخلی ميان افغانها" را از ديگر نتايجی می شمارد که بعد از حادثه يازدهم سپتامبر نصيب افغانستان شد.

باز گشت زنان به کارو فعاليت اجتماعی و همچنين آموزش، آغاز بازسازی زير بنايی و بيشتر از همه اصلاح نظام پولی و رشد اقتصادی اين کشور که گفته می شود در سال گذشته بين 25 تا 30 درصد بوده است، ازموارد ديگری است که به عنوان پيامد های مثبت اين حادثه برای افغانستان تلقی می شود.

افغانها انتظارات بيشتری داشته اند

اگرچه تغييراتی که در دوسال گذشته در افغانستان به وجود آمده است، غير قابل انکار است، اما برخی از افغانها براين باورند که انتظارات مردم افغانستان و وعده های جامعه جهانی در آغاز به گونه ديگری بود و تغييرات انجام شده تا کنون بسيار کمتر از آنچيزی است که مردم انتظارآن را داشتند و جامعه جهانی وعده داده بود.


هر چند "کنفرانس بن" برای ايجاد يک ساختار سياسی متوازن و دموکراتيک و " کنفرانس توکيو" برای ايجاد برنامه مشخص باز سازی افغانستان تشکيل شد، اما ما افغانها هنوز نه آن نظام سياسی وعده شده را ديده ايم و نه باز سازی قابل ملاحظه ای صورت گرفته است.
حبيب الله رفيع، نويسنده
حبيب الله رفيع نويسنده و عضو شورای مطبوعات در وزارت اطلاعات وفرهنگ می گويد: " جامعه جهانی پيش از آغاز عمليات عليه طالبان شعارهای بلند بالايی سر داد، هر چند "کنفرانس بن" برای ايجاد يک ساختار سياسی متوازن و دموکراتيک و " کنفرانس توکيو" برای ايجاد برنامه مشخص باز سازی افغانستان تشکيل شد، اما ما افغانها هنوز نه آن نظام سياسی وعده شده را ديده ايم و نه باز سازی قابل ملاحظه ای صورت گرفته است".

با اين حال آنچه به وضوح در افغانستان ديده می شود، کاهش اميدواری مردم به باز سازی کشورشان و وعده های جامعه جهانی است.

افزايش حملات نيروهايی که هوادار طالبان خوانده می شوند در مناطق جنوب و تنش های مداوم ميان فرماندهان در ساير مناطق از دلايل عمده افزايش اين نا اميدی ها است.

همکاران ديروز، مدعيان امروز

به نظر بسياری از کارشناسان ، آمريکا در آغاز جنگ با طالبان ، به برخی ازنيروها در افغانستان کمک کرد تا در نبرد با طالبان به ائتلاف بين المللی ضد تروريسم همکاری کنند، اما اکنون همان نيروها با اين ادعا که عليه تروريسم جنگيده اند، به مانع عمده ای در راه تامين امنيت تبديل شده اند.

همچنين عده ای هم مشکلات منطقه ای و دخالت کشورهای همسايه را در گسترش دامنه نا امنی ها دخيل می دانند.

فضل الرحمن اوريا مدير مسوول هفته نامه مشعل دموکراسی دراين مورد می گويد: " پاکستان ، ايران و روسيه مخالف حضور کشورهای غربی و به ويژه امريکا در افغانستان هستند."

او می افزايد: " از سوی ديگر جنگ سالاران در داخل افغانستان که مانع انجام برنامه خلع سلاح شده اند در واقع عامل باز دارنده باز سازی اين کشور به حساب می آيند، زيرا باز سازی به امنيت نياز دارد و تفنگداران امنيت را به مخاطره می اندازند."

آيا آمريکا وعده هايش را فراموش کرده است ؟

هرچند دولت بوش اخيرا اعلام کرده است که کمک هايش را برای بازسازی افغانستان افزايش می دهد وعده داده است که تلاش خواهد کرد تا کمک های کشورهای ديگر را نيز برای افغانستان جلب کند، اما از نگاه بسياری از ناظران بين المللی و کارمندان خارجی و داخلی سازمانهای امداد، اين نگرانی رو به افزايش است که فرصت برای باز سازی افغانستان اگر از دست نرفته باشد، لااقل بسيار کم شده است.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما