BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 فرهنگی  
جلال آل احمد
و نثر برون گرای
فارسی
 مردم افغانستان چه می گويند؟ 
افغانستان
و يازدهم
سپتامبر
 پزشکان بدون مرز 
تيمارستانها
فراموشخانه
نيستند

 قانون اساسی، ميثاق ملی


قانون اساسی، ميثاق ملی

تاجيکستان: صفحه ويژه


تاجيکستان: صفحه ويژه

:خبرهای روز


گفتگوهای رابرتسون و رحمانوف

کرزی خواستار مقابله با حمله از کشورهای همسايه شد

خليلزاد و ماموريتی دشوار

يک مقام گوانتانامو به جاسوسی متهم شد

نشست وزرای کشور سی آی اس

'مردم بايد اصلاحات در وزارت دفاع را تاييد کنند'

'اقتصاد افغانستان سی درصد رشد داشته است'

جنبش دانشجويی افغانستان، در آغاز راه

تجليل از روز جهانی صلح

تشکيل گروه مقاومت طالبان

تلفات حمله نظامی آمريکا در افغانستان

اعتبارات بانک آسيايی توسعه به دولت تاجيکستان

آمريکا ميزان کمک به بازسازی افغانستان را افزايش می دهد

موسسه خيريه بريتانيايی از نحوه امدادرسانی در افغانستان انتقاد کرد

تمديد مهلت بازپرداخت وام پاکستان به تاجيکستان

 
صفحه نخست > منطقه 

گرينويچ 19:21 - 23/09/2003

خليلزاد و ماموريتی دشوار

به نظر می رسد که آقای خليلزاد با دشوارترين ماموريت زندگی خود روبرو شده است
به نظر می رسد که آقای خليلزاد با دشوارترين ماموريت زندگی خود روبرو شده است

ظاهر طنين

جرج دبليو بوش، رئيس جمهور آمريکا، زلمی خليلزاد را به عنوان سفير اين کشور در افغانستان معرفی کرده است.

آقای خليلزاد اولين آمريکايی افغان الاصل و شايد اولين مسلمانی باشد که در پله های قدرت آمريکا به قلب دستگاه حاکمه آن کشور راه يافته است.

پيشرفت آقای خليلزاد تا اندازه ای با نقش او در سالهای 1980 و اوايل سالهای 1990 ميلادی به عنوان مشاور عمده وزارت خارجه و پنتاگون در جنگ ضد شوروی در افغانستان و مسايل منطقه بستگی دارد.

سالهای 1990 و در دوران حکومت بيل کلينتون، اين آقای خليلزاد بود که با تهيه سندی به نام "کتاب سفيد در باره افغانستان" خواستار دخالت مجدد آمريکا برای تغيير وضع در افغانستان شد.

گفته می شود که واشنگتن به اين نتيجه رسيده است که با فرستادن يک مشاور بلند پايه مانند آقای خليلزاد که افغانستان را می شناسد و با بازيگران اين صحنه آشناست سعی دارد تلاش برا ی ايجاد يک حاکميت جديد در افغانستان را به ثمر برساند
آقای خليلزاد پس از حمله 11 سپتامبر و سقوط رژيم طالبان مهمترين چهره دولت آمريکا در سياستهای آن کشور در ارتباط با افغانستان بوده است و حالا انتخاب او به عنوان سفير آمريکا و نماينده رئيس جمهور اين کشور در افغانستان که گفته می شود با صلاحيتهای گسترده ای همراه خواهد بود، آقای خليلزاد را به قلب سياست افغانستان می کشاند.

اين انتخاب که ماهها درباره آن گزارشهای مختلفی منتشر شده با سياست جديد آمريکا در افغانستان رابطه دارد.

اين سياست جديد که تقريبا از يکسال به اين طرف روی آن کار شده است، ظاهرا با اين هدف مطرح شده که از شکست آمريکا در افغانستان، بازگشت اين کشور به هرج ومرج، افراط گرايی و در نتيجه تبديل شدن دوباره افغانستان به يک پايگا تروريستی جلوگيری کند.

برای اين هدف گفته می شود که واشنگتن به اين نتيجه رسيده است که با فرستادن يک مشاور بلند پايه مانند آقای خليلزاد که افغانستان را می شناسد و با بازيگران اين صحنه آشناست و با زبان همين مردم تکلم می کند در راس يک گروه بزرگ مستشاران افغانی- آمريکايی از يکسو و با اختصاص پول بيشتر برای بازسازی افغانستان و ادامه جنگ ضد القاعده و طالبان از سوی ديگر از هرگونه شکستی جلوگيری کند و با اعمال نفوذ گسترده تر تلاش برا ی ايجاد يک حاکميت جديد در افغانستان را به ثمر برساند.

اگر هدف آمريکا از انتخاب آقای خليلزاد چنين است، به نظر می رسد که آقای خليلزاد با دشوارترين ماموريت زندگی خود روبرو شده است.

البته اگر سياست پول بيشتر، حضور بيشتر و کنترل بيشتر آمريکا اگر آنهايی را که ترس دارند دستاوردهای صلح حدود دوسال اخير از دست نرود را خشنود می سازد، اما هنوز هستند کسانی که فکر می کنند آمريکا به غير از پول و حضوربيشتر به درک واقعيتهای پيچيده افغانستان، انديشيدن درباره کاربرد موثر منابع و امکانات برای تغيير اوضاع و جلب حمايت همه گروهها و اقوام کشور نياز دارد.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما