http://www.bbcpersian.com

01:13 گرينويچ - جمعه 03 فوريه 2006

درخواست تلويزيونی نخست وزير دانمارک از مسلمانان

آندرس فو راسموسن، نخست وزير دانمارک، با شبکه تلويزيونی عربی العربيه مصاحبه کرده و با سفيران کشورهای اسلامی ديدار کرده تا از ادامه بحران پيش آمده بر سر چاپ کاريکاتورهای پيامبر اسلام در روزنامه های غربی جلوگيری کند.

آقای راسموسن از اينکه هرگونه توهينی به کسی شده باشد عذرخواهی کرده و در عين حال گفته است که دولت وی مسئول مندرجات روزنامه ها نيست.

اما در پی ديدار وی با سفيران کشورهای اسلامی، سفير مصر گفته که آقای راسموسن بايد عذرخواهی شفافتری بکند و دولت او بايد برای دلجويی کردن از مسلمانان تلاش بيشتری به عمل بياورد.

کاريکاتورهايی از پيامبر اسلام که نخستين بار در روزنامه دانمارکی يوللاندزپستن چاپ شد، خشم بسياری از مسلمانان را در نقاط مختلف جهان برانگيخته و آقای راسموسن در مصاحبه با تلويزيون العربيه از همه طرفها درخواست کرده از دامن زدن به جنجال درگرفته خودداری کنند.

وی گفته است: " من درخواست اکيدی از همه شهروندان دانمارکی کرده ام که با وجود برانگيخته شدن احساسات، با اين ماجرا مسئولانه برخورد کنند تا به نحوی مسالمت آميز و با همراهی همه دانمارکيها مسئله حل شود."

آقای راسموسن گفته است که اين موضوع فراتر از دانمارک رفته و به نزاعی ميان 'آزادی بيان غربی' و 'تابوهای اسلامی' مبدل شده است.

واکنشهای گسترده در جهان اسلام

در پی چاپ اوليه اين کاريکاتورها در دانمارک، رشته تظاهراتی در کشورهای عربی به راه افتاده و روابط ديپلماتيک دانمارک با برخی کشورهای مسلمان رو به تيرگی گذاشته است.

در همين حال روز پنج شنبه، مردان مسلح، دفتر محلی اتحاديه اروپا در غزه را محاصره کرده اند.

فلسطينی های مسلح خواستار پوزش کشورهای دانمارک، نروژ و فرانسه شده اند. نروژ می گويد دفتر نمايندگی خود را در ساحل غربی تعطيل کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه نروژ به بی بی سی گفته که اين دفتر تا اطلاع ثانوی تعطيل است اما هنوز تصميمی برای بيرون آوردن کارکنانش از محل گرفته نشده است.

در مصر نيز، حسنی مبارک، رئيس جمهور اين کشور در مورد اين کاريکاتورها موضع گيری کرده است.

وی که نظراتش توسط يکی از سخنگويان وزارت خارجه مصر در اندونزی انعکاس يافته، تاکيد کرده که آزادی بيان نبايد بهانه ای برای بی احترامی به مذاهب قرار گيرد. آقای مبارک هشدار داده که در صورت ادامه اين وضع، تندروها از آن سوء استفاده خواهند کرد.

در پاکستان، صدها تظاهرکننده شعار "مرگ بر دانمارک" سر داده و پرچم های دانمارک و فرانسه را به آتش کشيده اند.

اخراج سردبيران

بحران زمانی شدت گرفت که روزنامه "فرانس سوآر" کاريکاتور تازه ای در صفحه اولش منتشر ساخت که در آن خدای بودايی، يهودی، مسلمان و مسيحی روی ابری در پروازند و خدای مسيحيان می گويد: "شکايت نکن محمد، کاريکاتور همه ما را قبلا کشيده اند".

روز پنجشنبه دبير تحريريه اين روزنامه فرانسوی به دليل "رنجاندن مسلمانان" از کار برکنار شده است.

ژاک لوفران در حالی از سوی صاحب روزنامه "فرانس سوآر" اخراج شده که روزنامه اش با چاپ دوباره کاريکاتورها در ميانه جدال مسلمانان با روزنامه های اروپايی بر تنش ها افزوده بود.

از سوی ديگر، در اقدامی غير منتظره، روزنامه ال شيهان، چاپ اردن، اولين روزنامه عربی لقب گرفت که اين کاريکاتورها را چاپ کرده است. اين روزنامه چنين استدلال کرده که مردم بايد بدانند به چه چيزی اعتراض می کنند.

گزارش های حاکی است سردبير اين روزنامه اردنی نيز در پی بالا گرفتن بحران و شدت گرفتن واکنش ها، از کار برکنار شده است.