صفحه ۲, آیا این انتخابات آغازی بر پایان رای گیری درجمهوری اسلامی است؟

مهدی محمودیان، علی قلیزاده، محمد پورعبدالله