BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 11:13 گرينويچ - يکشنبه 31 دسامبر 2006 - 10 دی 1385
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
نشريات بريتانيا در آخرين روز سال
 
بازتاب خبر اعدام صدام در يکی از روزنامه های بريتانيا
بازتاب خبر اعدام صدام در يکی از روزنامه های بريتانيا
هفته نامه های امروز چاپ لندن در آخرين شماره خود در سال ۲۰۰۶ با پوشش گسترده خبری و تحليلی ماجرای اعدام صدام حسين ديکتاتور پيشين عراق به جبران عقب ماندن روزنامه های روز گذشته از اين رويداد پرداخته اند.

هفته نامه آبزرور که پنج مقاله و گزارش را به حواشی ماجرای اعدام صدام حسين اختصاص داده، در سرمقاله ای با عنوان "درسهايی که غرب بايد از مرگ اين ستمگر بياموزد" نوشته است: "دخالت غرب در عراق پر از اشتباه بود و به همان اندازه، اکراه غرب از درگير شدن در رويدادهای نقاطی ديگر برای جهان فاجعه آفريد."

آبزرور می نويسد: کمتر سنگ قبری به اندازه سنگ قبر صدام برای غرب گران تمام شده است. هزاران عراقی از آغاز جنگ تاکنون کشته شده اند و دهها تن ديگر تا آغاز سال نو به خاک و خون کشيده خواهند شد.

اين روزنامه اعدام صدام را لگد ديگری به حقوق بشر توصيف کرده و ياد آوری کرده است که در آغاز جنگ نيز آنها که طناب دار را به گردن مجسمه صدام انداختند، گمان می کردند که جنگ تمام شده و اوضاع آرام خواهد شد. اما به زير کشيدن مجسمه صدام تازه آغاز ماجرا بود.

هفته نامه های امروز عموما از گزارش اعدام صدام حسين به عنوان فرصتی برای بيان مخالفت شان با مجازات اعدام بهره برده اند.

هفته نامه ساندی تايمز هشت گزارش و مقاله را به اعدام صدام حسين اختصاص داده و از جمله نوشته است: "کشتن يک انسان در کمال خونسردی، آنهم با انجام مراسم مختلفی که می خواهد ماجرا را عادی جلوه دهد، صرف نظر از آنکه فرد اعدامی چه کرده بود، عملی زننده است و هرکسی را که اين صحنه را می بيند يا وصفش را می شنود به سوی شر و فساد می کشاند و خوی وحشيگری را در جامعه رواج می دهد."

ساندی تايمز در گزارش ديگری که بازهم به نسل کشی و جنايت عليه بشريت ارتباط دارد، خبر داده است که به دنبال دستگيری چهارتن در لندن در هفته گذشته به اتهام دست داشتن در نسل کشی در روندا، پليس در تعقيب کسان ديگری است که گفته می شود آنها نيز در درگيريهای قومی روندا در سال ۱۹۹۴ مرتکب نسل کشی شده بودند.

به نوشته ساندی تايمز، گزارشها حاکی از آن است که در جريان نسل کشی در رواندا هشتصد هزار تن که عموما به اقليت توتسی تعلق داشتند به طرز وحشيانه ای به قتل رسيده اند.

ويژه نامه روز يکشنبه اينديپندنت ضمن گزارشهای متعدد درباره اعدام صدام حسين، در مقاله ای اين اقدام را به "ساکت کردن" صدام تعبير کرده و نوشته است ديگر معلوم نيست که غرب چگونه صدام را مسلح کرد، و به او درباره دشمنانش اطلاعات داد.

همين هفته نامه در سرمقاله ای تحت عنوان "داوری فاتحان" مخالفت خود را با مجازات اعدام ابراز کرده و نوشته است: "يکی از اميد هايی که به قوانين بين المللی می رفت، اين بود که رعايت اين مقررات، مجازات اعدام را حتی در مورد کسانی که مرتکب جناياتی همچون نسل کشی شده اند، منع کند."

اينديپندنت ياد آوری کرده است که حتی اسرائيل که در سال ۱۹۶۲ آدولف آيشمن از دستياران هيتلر را اعدام کرد، ديگر مجازات مرگ را اعمال نمی کند.

ساندی تلگراف بر خلاف ديگر هفته نامه های امروز که از آرامش صدام پيش از اعدام خبر داده اند، نوشته است که ديکتاتور پيشين عراق در ساعات پايانی عمرش آشفته و پريشانخاطر بود.

ساندی تلگراف در سرمقاله خود ضمن يادآوری اينکه ديکتاتورهای نامداری مانند استالين، مائو و فرانکو در نهايت قدرت مردند، نوشته است که "تنها ديکتاتورهای ابله و شرور ند که به دار آويخته می شوند. و صدام اين هردو صفت را داشت. شرور بود چون هم ميهنان خودش را نيز آزار داد و ابله بود چون با ارتشی به مراتب قدرتمند از سربازان خود در افتاد."

 
 
مطالب مرتبط
روزنامه های بريتانيا: شنبه 30 دسامبر
30 دسامبر، 2006 | بررسی مطبوعات
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران