09:25 گرينويچ - شنبه 18 اکتبر 2008 - 27 شنبه مهر 1387

جهان ما آينده ما

"جهان ما، آيندۀ ما تحت شعار ""در شرايط کنونى اطفال افغان به چه نياز دارند؟"" سلسله برنامه هاى آموزشى راديويى خود را براى اطفال افغانستان به زبان هاى درى و پشتو آغز کرد.

قصه هاى زندگى، خورجين بنجاره، پردۀ اسرار، چهره ها و جايها و يک قصر و هزار دريچه پنج رشته برنامه هاى تعليمى است که براى ګروه هاى مختلف سنى از کودکان و اطفال ونوجوانان تهيه ميشود.

(جهان ما، آنيدۀ ما ) از (٧) جولاى سال ٢٠٠١م. مطابق به ١٦ اسد سال١٣٨٠هـ.ش. در عرصه هاى مختلف ودرقالب ها و ساختار هاى مختلف مانند مجلات، فيچر و قصه جهت بلند بردن سطح آگاهى آنعده از اطفاليکه دسترسى به مکتب و معلم نداشتند آغاز به فعاليت کرد. تا در پهلوى مساعد ساختن زمينه هاى تفريحى به آنها آموزش هم بدهد.

ولى رويمهرفته آرام آرام دامنه اين تلاش ها گسترش يافت و سر انجام خوشبختانه ( جهان ما، آنيدۀ ما ) توانست اطفال با سواد، کم سواد و بى سواد و حتى از بزرگسالان، هم شنوندۀ خود بسازد.

تجاب عملى ساده با استفاده از اشياى ساده محيطى که اطفال قابليت دسترسى را در اطراف به آنها داشته باشند، ايجاد تجسس و اطفال را محور و مرکز قرار دادن از جمله مزايا و يکى از اهداف سترگ آموزشى (جهان ما، انيده ما) محسوب ميشود.

رعايت زبان ساده و معيارى و برابر با زبان اطفال، در نظر داشت ذوق و شوق کودکان، گنجانيدن معلومات مطابق ميزان فهم و گرفت آنها البته در قالب فن و تفريح از زمره الويت هاى کارى جهان ما، آنيدۀ ما به شمار ميرود."

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.