دولت لیبی: اعزام نظامیان بریتانیا به بنغازی تحریک آمیز خواهد بود

دولت لیبی تصمیم بریتانیا برای اعزام شماری از افسران ارتش این کشور به شهر بنغازی را محکوم کرده است.

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا می گوید این نظامیان به مخالفان مسلح سرهنگ قذافی آموزش خواهند داد که چگونه سازماندهی نظامی خود را تقویت کنند.

اما وزیر امور خارجه لیبی به بی بی سی گفته است که این اقدام جنگ داخلی لیبی را طولانی خواهد کرد.

خالد حکیم، معاون وزیر امور خارجه لیبی، نیز گفت که اعزام نظامیان بریتانیایی اقدامی "تحریک آمیز" خواهد بود و آنها هدف قرار خواهند گرفت.