تلویزیون سوریه: یک نماینده مجلس لبنان در سوریه بازداشت شد

تلویزیون دولتی سوریه و تلویزیون خصوصی "دنیا" که به حکومت این کشور نزدیک است اعلام کرده اند که عقاب صقر، یکی از نمایندگان مجلس لبنان در بندر بانیاس سوریه بازداشت شده است.

این در حالی است که تشکل های سیاسی نزدیک به آقای صقر این خبر را تکذیب می کنند و می گویند که او در لبنان است.

عقاب صقر از نمایندگان شیعه پارلمان لبنان است، اما با گروه حزب الله که ایران و سوریه از آن حمایت می کنند، مخالفت است.

او در ائتلاف "زحله اولا" عضویت دارد که بخشی از جناح چهارده مارس، جناح سیاسی متمایل به غرب در لبنان است.