پاپ: اگر انسان صرفا محصول تکامل بود، زندگی بی‌معنی بود

پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک های جهان، در تازه ترین اظهارات در آستانه عید پاک مسیحیان گفت اگر انسان صرفا محصول تصادفی تکامل بود، زندگی بی معنی می بود.

او گفت اشتباه است فکر کنیم که انواعی که توانایی فکر کردن دارند، بنا به تصادف در گوشه کوچکی از جهان تکامل یافته اند.

به گفته پاپ بندیکت، دلیل زندگی بشر از همان آغاز وجود داشته و چیزی جز عقل خلاق و الاهی نبوده است.

آموزه های کلیسای کاتولیک نظریه تکامل در مورد پیدایش انسان را رد نمی کند، اما بر روایت آفرینش در انجیل تاکید دارد.