ژان پل دوم یک گام به قدیسی نزدیک شد

صدها هزار نفر از سراسر جهان در میدان سن پیتر در واتیکان حضور یافته اند تا در مراسم تقدس ژان پل دوم، رهبر فقید کلیسای کاتولیک شرکت کنند.

این اقدام در کلیسای کاتولیک جزء آخرین قدم ها برای اعلام فردی به عنوان قدیس است.

پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک های جهان، امروز، ژان پل دوم را که در سال 2005 درگذشت، "قدسی ماب" نامید.

روسای برخی دولت ها و نمایندگانی از کشورهای مختلف در این مراسم حضور دارند.

برای قدیس معرفی کردن فردی در کلیسای کاتولیک، باید معجزه ای به فرد مورد نظر نسبت داده شود.

در مورد ژان پل دوم، راهبه ای به نام ماری سیمون پی‌یر می گوید بیماری پارکیسنون او به دست پاپ سابق معالجه شده است.

روند سریع تقدس پاپ ژان پل دوم از سوی گروه های مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته است. از رویکرد پاپ سابق در برابر رسوایی جنسی کلیسای کاتولیک نیز انتقادات زیادی به عمل آمده است.