آمریکا: با سه زن بن لادن در پاکستان گفتگو کردیم

مقامات آمریکایی می گویند که در پاکستان با سه همسر اسامه بن لادن، رهبر کشته شده القاعده گفتگو کرده اند.

این زنان در هنگام حمله کماندوهای آمریکایی به مخفیگاه بن لادن در شهر ابیت آباد پاکستان، در این مخفیگاه بودند.

رهبر القاعده در این حمله کشته شد.

وزارت دفاع آمریکا گفته است که جزئیات گفتگو با همسران بن لادن را منتشر نخواهد کرد.

پیش تر گزارش شده بود که میان دولت های آمریکا و پاکستان بر سر دسترسی به زنان بن لادن اختلاف وجود دارد.