رئیس شورای شهر تهران: مردم این شهر در حال مرگ تدریجی‌اند

رئیس شورای شهر تهران می گوید که مرگ تدریجی شهروندان تهرانی بر اثر آلودگی در شهر واقعیت دارد.

مهدی چمران در جریان افتتاح نمایشگاه گل و گیاه تهران گفته است که مساله مرگ تدریجی شوخی نیست و این مرگ واقعا رخ می دهد اما آن را جدی نمی گیریم.

آقای چمران گفته است که آلودگی فزاینده زیستی و صوتی دلیل مخاطره انگیر بودن وضعیت شهر برای تهرانی است.

رئیس شورای شهر تهران سرانه فضای سبز این شهر را ۱۲ متر مکعب اعلام کرده و گفته است که شورای شهر تهران تلاش می کند تا حتی یک درخت هم در این شهر قطع نشود اما اگر در مکانی ضرورت این اقدام وجود داشت، با تجهیزات خاص درخت، به مکان دیگری منتقل می شود.