ایران: باید برای تعطیلی اردوگاه اشرف به عراق کمک کنیم

سرتیپ مسعود جزایری رئیس کمیته تبلیغات دفاعی ایران گفته که باید به دولت عراق کمک کنیم تا بتواند "فراتر از تصمیم آمریکا" برای تعطیلی اردگاه اشرف اقدام کند.

آقای جزایری همچنین گفته است که در صورت استرداد ساکنان این اردوگاه به ایران، مقامات قضایی آنها را محاکمه خواهند کرد.

پیشتر وزیر خارجه عراق خواستار آن شد که مساله مجاهدین خلق در این کشور با انتقال آنان به خارج از عراق حل و فصل شود.

حدود ۳۵۰۰ تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف در شمال بغداد زندگی می کنند.

ماه گذشته بیش از ۳۰ تن از ساکنان این اردوگاه در جریان حمله سربازان ارتش عراق کشته شدند.