ادامه نبرد بین نیروهای دولتی و مخالفان در پایتخت یمن

درگیری بین نیروهای دولتی و افراد مسلح یکی از قبایل مخالف علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، در ساعات شب گذشته در صنعا، پایتخت، ادامه داشته است.

این درگیری ها از چهار روز پیش آغاز شد و گفته می شود تا کنون به کشته شدن بیش از یکصد تن از دو طرف منجر شده است.

همزمان، نیروهای امنیتی در بخش دیگری از صنعا به روی تظاهرکنندگانی که خواستار کناره گیری رئیس جمهوری بودند آتش گشوده اند.

انتظار می رود تظاهرات مخالفان و موافقان رئیس جمهوری یمن روز جمعه بار دیگر برگزار شود.