رئیس‌جمهور کره جنوبی: فساد در کشور حکمفرماست

لی میونگ بک، رئیس جمهور کره جنوبی می گوید فساد در کشورش با زندگی روزانه عجین شده است.

سخنان رئیس جمهور کره جنوبی پس از "خودکشی" وزیر سابق کشاورزی به دنبال بازجویی از او در رابطه با یک رسوایی مالی صورت گرفت.

آقای لی گفت توسعه سریع اقتصادی کره جنوبی به معنای آن است که فساد نه تنها در سازمان های مالی بلکه در دادگستری، اداره مالیات و سازمان دفاع ملی حکمفرما شده است.

تحقیق در باره رسوایی مالی بانک بوسان به تحقیق از مقامات بلندپایه مالی کشور انجامیده و در این باره از یکی از مشاوران سابق رئیس جمهور بازجویی شده است.