انتشار روزنامه اعتماد از سر گرفته شد

روزنامه اعتماد بعد از نزدیک به یک سال و نیم که از توقیف موقتش می گذشت، انتشار دوباره خود را با یادداشتی از محمد خاتمی آغاز کرد.

کارتونی به قلم جمال رحمتی که خبر از انتشار دوباره اعتماد می دهد و یادداشت هائی از سعید لیلاز، ماشالله شمس الواعظین، زهرا اشراقی، مدیا کاشیگر، محمد رضا تابش و پوریا عالمی از جمله نوشته های شماره اول از دور تازه انتشار این روزنامه است.

این روزنامه اصلاح طلب از سال ۱۳۸۱ منتشر می شد اما در اواخر سال ۱۳۸۸، پس از گرفتن چند تذکر، به طور موقت توقیف شد.

بنا به گزارشها روزنامه اعتماد از مدتی پیش به طور آزمایشی منتشر می شده است.