عمادالدین باقی آزاد شد

عماد الدین باقی فعال حقوق بشر که در ایران در زندان به سر می برد آزاد شده است.

محمد صالح نیکبخت وکیل آقای باقی در روز دوشنبه ۳۰ خرداد به به بی بی سی گفت که موکل وی آزاد شده است.

آقای نیکبخت در پاسخ به این پرسش که آیا موکل وی به مرخصی آمده یا کلا آزاد شده است، گفت که آقای باقی به طور کامل آزاد شده است.

آقای باقی آخرین بار در آذر ماه سال ۱۳۸۹ به زندان رفت. آقای باقی در شمار زندانیانی بود که در اعتراض به نحوه مرگ هاله سحابی فعال ملی مذهبی در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می برد.

سازمان عفو بین الملل و نهاد های دیگر حقوق بشری در ایران و جهان خواهان آزادی آقای باقی شده بودند.